De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden WOZ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over uw WOZ-beschikking. Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald? Ik krijg een aanslag voor een perceel grond, klopt dat? Ik krijg een...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Veelgestelde vragen en antwoorden WOZ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over uw WOZ-beschikking.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Bij de waardebepaling van woningen wordt uitgegaan van de “waarde in het economische verkeer”. Deze waarde is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Dit is de vrije verkoopwaarde van het pand. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. De woning wordt gewaardeerd alsof u het volledig eigendom van de woning in handen heeft.

Per wijk zijn representatieve panden uitgekozen en getaxeerd. Daarbij heeft de taxateur gebruik gemaakt van verkoopcijfers (marktgegevens) van representatieve panden. De waarden van de overige woningen van hetzelfde type zijn daarvan afgeleid. De overige woningen zijn veelal op geautomatiseerde, modelmatige wijze getaxeerd. Na het berekenen van de door het geautomatiseerde model bepaalde taxatiewaarden en de onderbouwing daarvan, is een nadere controle uitgevoerd op de juistheid van deze gegevens. Een deel van deze controle zal met de bij de gemeente bekende gegevens plaatsvinden. Verder is er een aantal objecten ter plaatse gecontroleerd.

- terug naar boven

Ik krijg een aanslag voor een perceel grond, klopt dat?

Ja. Sinds 2009 belasten we alle niet-vrijgestelde grond. Bent u eigenaar van hobbygrond of een bouwkavel, dan ontvangt u een aanslag.

- terug naar boven

Ik krijg een aanslag voor een huis/pand in aanbouw, klopt dat?

Ja, u krijgt ook een WOZ-beschikking voor woningen en bedrijfspanden in aanbouw. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van op 1 januari van dat jaar.

- terug naar boven

Wat gebeurt er met de de WOZ-beschikking als ik ga verbouwen?

De WOZ-waarde wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld en geldt voor het hele jaar. Gevolgen van verbouwingen worden het jaar erop meegenomen.

- terug naar boven

Hoe moet ik een bezwaarschrift schrijven?

U kunt daarvoor het Bezwaarformulier (pdf) gebruiken. Heeft u verder nog vragen, kunt u ook altijd telefonisch (0598-373737) of via de mail (woz@hoogezand-sappemeer.nl) contact opnemen met ons. Heeft u een aanslag ontvangen voor een pand in de gemeente Slochteren, belt u dan voor vragen met de gemeente Slochteren via 0598 - 425555.

- terug naar boven

Als ik bezwaar maak tegen de WOZ-waarde, moet ik dan dan wel de aanslag betalen?

Ja, ook als u bezwaar maakt, moet u de beschikking op tijd betalen. Wilt u gedurende de bezwaarprocedure uitstel van betaling voor de OZB, vermeld dit dan in uw bezwaarschrift.

- terug naar boven

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaarschrift?

U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de gemeente. Binnen het lopende kalenderjaar doet de gemeente uitspraak over uw bezwaarschrift.

- terug naar boven

Ben ik verplicht een taxateur voor een hertaxatie naar aanleiding van het indienen van bezwaar binnen te laten?

U hoeft de taxateur niet tegen uw wil binnen te laten. In dat geval kan een taxateur u wel verzoeken een inlichtingenformulier in te vullen en bent u verplicht dat ook te doen.

Aan wie mag de gemeente inlichtingen vragen over de waarde van mijn pand?

Voor de waardebepaling hebben gemeenten de bevoegdheid inlichtingen te vragen bij eigenaren en/of gebruikers (belanghebbenden). Als eigenaar of gebruiker bent u verplicht daaraan mee te werken. De gemeente mag op grond van artikel 31 van de Wet WOZ ook gegevens op vragen bij derden. In de Wet WOZ leest u meer over de voorwaarden.

- terug naar boven

 

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand