De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van onze veelgestelde vragen. Met behulp van het zoekveld boven in de lijst kunt u eenvoudig zoeken in de vragen. Tik een woord in (bijvoorbeeld "paspoort" of "afvalcontainer")...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van onze veelgestelde vragen. Met behulp van het zoekveld boven in de lijst kunt u eenvoudig zoeken in de vragen. Tik een woord in (bijvoorbeeld "paspoort" of "afvalcontainer") en u vindt meteen alle vragen die daarmee te maken hebben. En de bijbehorende antwoorden natuurlijk.

Vraaggericht zoeken

brondocumenttitel
Aan welke kwaliteitseisen moet mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal voldoen?
Aan welke voorwaarden moet een bodemwarmte-installatie voldoen?
Aan welke voorwaarden moet mijn burgerinitiatief voldoen?
Ben ik in overtreding als ik geen vergunning heb voor brandveilig gebruik van bouwwerken?
Ben ik verplicht asbest te verwijderen?
Ben ik verplicht vervuilde grond af te voeren?
Bestaat er een subsidie van de gemeente voor maatschappelijke instellingen?
Bestaat er een subsidie voor godsdienstonderwijs?
Bestaat er een subsidie voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Bestaat er een subsidie voor maatschappelijk werk?
Bestaat er hulp voor mensen met een verslaving?
De biologische vader van mijn kind wil of kan het kind niet erkennen. Wat moet ik doen?
De documenten die ik moet meenemen zijn niet in het Nederlands. Wat moet ik doen?
De gehandicaptenparkeerkaart voor mijn instelling is afgewezen, wat moet ik doen?
De gemeente heeft mijn aanvraag voor leerlingenvervoer afgewezen, wat kan ik doen?
De gemeente wil mijn gegevens niet wijzigen in de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
De moeder van mijn kind is geen Nederlandse. Kan ons kind wel de Nederlandse nationaliteit krijgen?
De muren van mijn gebouw zijn vies. Mag ik ze zelf schoonmaken?
De overleden persoon is in het buitenland overleden. Wat moet ik doen?
De overleden persoon woonde niet in de gemeente waar de persoon overleden is. Moet ik het overlijden ook aan die gemeente doorgeven?
De subsidie aanvraag voor mijn museum is afgewezen, wat kan ik doen?
De subsidieaanvraag van mijn maatschappelijke instelling is afgewezen, wat moet ik doen?
De vergunning voor het leggen van kabels en leidingen is afgewezen, wat kan ik doen?
De vergunning voor het splitsen van een woning is afgewezen, wat kan ik doen?
De wegen zijn glad. Kan ik dat bij de gemeente doorgeven?
Een lantaarnpaal in de straat is kapot, waar kan ik dit melden?
Er is een parkbankje bij mij in de buurt kapot, wat moet ik doen?
Er is stankoverlast in de buurt, wat moet ik doen?
Er liggen stoeptegels los bij mij in de straat, wat moet ik doen?
Er ligt veel zwerfafval bij mij in de straat, wie ruimt dit op?
Geeft de gemeente een bijdrage voor sociaal-cultureel werk?
Geeft de gemeente geld voor het bouwen van ouderenwoningen?
Haalt de gemeente elektrische apparaten op?
Haalt de gemeente ook bouw- en sloopafval op?
Heb ik een ontheffing nodig voor het vervoeren van grote goederen?
Heb ik een vergunning nodig als ik een buurthuis wil beginnen?
Heb ik een vergunning nodig als ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Heb ik een vergunning nodig als ik een grafsteen bij een graf wil plaatsen?
Heb ik een vergunning nodig als ik een inzamelactie wil houden?
Heb ik een vergunning nodig als ik grond wil afgraven en verplaatsen?
Heb ik een vergunning nodig voor een uitstalling bij mijn winkel?
Heb ik een vergunning nodig voor het aanbrengen van reclame aan mijn bedrijfspand?
Heb ik een vergunning nodig voor het beginnen van een sportkantine?
Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een stand?
Heb ik getuigen nodig bij de omzetting van een partnerschap naar een huwelijk?
Heb ik toestemming nodig voor het plaatsen van een steiger?
Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?
Heb ik voor elke verbouwing een vergunning nodig?
Heb ik voor het slopen van een gebouw ook een ontheffing van de provincie nodig?
Heb ik voor verkoop aan de deur een vergunning nodig?
Heeft de gemeente een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering?
Heeft grond waarop geen gebouw staat of waarop nog gebouwd wordt ook een WOZ-waarde?
Heeft onze gemeente een milieuzone?
Hoe adopteer ik een Nederlands kind?
Hoe beëindigen wij ons geregistreerd partnerschap?
Hoe bestrijdt de gemeente onkruid?
Hoe betaal ik afvalstoffenheffing?
Hoe dien ik een verzoek voor hergebruik van overheidsinformatie in?
Hoe dien ik mijn zienswijze in?
Hoe doe ik aangifte van mijn levenloos geboren kindje?
Hoe geef ik een wijziging of verwijdering van mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) door?
Hoe geef ik mijn verhuizing door?
Hoe geven wij onze trouwplannen door aan de gemeente?
Hoe hoog is de afvalstoffenheffing?
Hoe hoog is de rioolheffing?
Hoe hoog is de Starterslening?
Hoe hoog is de toeristenbelasting?
Hoe kan ik dierenmishandeling melden?
Hoe kan ik een Starterslening aanvragen?
Hoe kan ik mijn kind erkennen en de achternaam wijzigen?
Hoe kan ik persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen?
Hoe kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Hoe kan ik woonkostentoeslag krijgen?
Hoe kom ik aan een huisnummer?
Hoe kom ik aan een indicatie voor een plaats in een verzorgingshuis?
Hoe kom ik er achter of mijn grond vervuild is?
Hoe kom ik erachter dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft gemaakt?
Hoe kom ik in aanmerking voor de naturalisatieceremonie?
Hoe krijg ik een aanslag voor de reinigingsheffing?
Hoe krijg ik een gehandicaptenparkeerplaats?
Hoe krijg ik te horen of mijn vergunning wordt ingetrokken?
Hoe krijg ik toestemming voor het opslaan van vuurwerk?
Hoe laat gaan de horecabedrijven dicht in de gemeente?
Hoe lang is een tweede of zakenpaspoort geldig?
Hoe maak ik bezwaar tegen de aanslag van de gemeentelijke vuilnisdienst?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn aanvraag voor het parkeren van een auto met reclame op de weg?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn aanvraag voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het organiseren van een evenement?
Hoe maak ik bezwaar tegen de belasting die ik moet betalen voor het plaatsen van een terras op de stoep?
Hoe moet ik een overlijden doorgeven?
Hoe moet ik mijn achternaam wijzigen?
Hoe regel ik ontkenning van het vaderschap?
Hoe registreer ik mijn kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal?
Hoe sluit ik een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij de gemeente af?
Hoe snel krijg ik de IOAW-uitkering?
Hoe snel krijg ik een Verklaring omtrent het gedrag?
Hoe snel mag ik starten met het verwijderen van asbest?
Hoe snel moet ik aangeven dat ik weer in Nederland ben komen wonen?
Hoe snel moet ik melden dat ik een horecabedrijf begin of stop?
Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk voor schade?
Hoe stop ik de automatische incasso van de gemeentelijke belasting?
Hoe stop ik de geheimhouding van mijn persoonsgegevens?
Hoe toon ik aan dat het verloren voorwerp van mij is?
Hoe voorkom ik identiteitsfraude?
Hoe vraag ik bouwgrond aan?
Hoe vraag ik de optieprocedure aan?
Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?
Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aan?
Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?
Hoe vraag ik een briefadres aan?
Hoe vraag ik een burgerservicenummer aan?
Hoe vraag ik een DigiD aan?
Hoe vraag ik een rijbewijs aan?
Hoe vraag ik een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan?
Hoe vraag ik een zakenpaspoort of tweede paspoort aan?
Hoe vraag ik eHerkenning aan?
Hoe vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Hoe weet ik waar asbest in zit?
Hoe werkt een onderzoek naar uitkeringsfraude?
Hoelang duurt de naturalisatieprocedure?
Hoelang duurt de optieprocedure?
Hoelang duurt een adresonderzoek?
Hoelang duurt het legaliseren van de handtekening voor de garantstelling voor buitenlandse logés?
Hoelang duurt het omzetten van een partnerschap in een huwelijk?
Hoelang duurt het voor ik een vergunning krijg om op straat te filmen?
Hoelang duurt het voordat ik de omgevingsvergunning ontvang voor het verbouwen van mijn huis?
Hoelang duurt het voordat ik de toegewezen schadevergoeding krijg voor het aanleggen van een nieuwe snelweg?
Hoelang duurt het voordat ik de toegewezen schadevergoeding krijg voor het aanleggen van een nieuwe snelweg?
Hoelang duurt het voordat ik een beslissing krijg op mijn ontheffingsaanvraag voor asverstrooiing?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning voor de opslag van vuurwerk krijg?
Hoelang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen voor het organiseren van een evenement?
Hoelang duurt het voordat ik inzage krijg tot informatie uit de basisregistratie personen (BRP)?
Hoelang duurt het voordat ik mijn vergunning voor het omhakken van een boom krijg?
Hoelang duurt het voordat ik toestemming krijg voor het verkopen van producten aan de deur?
Hoelang duurt het voordat mijn handtekening is gelegaliseerd?
Hoelang duurt het voordat mijn onderneming in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat?
Hoelang duurt mijn naturalisatie-aanvraag via de optieprocedure?
Hoelang geldt een tijdelijk huisverbod?
Hoelang is de vervangende leerplicht geldig?
Hoelang is een garantstelling geldig?
Hoelang is een verklaring van huwelijksbevoegdheid geldig?
Hoelang is het bewijs van Nederlanderschap geldig?
Hoelang is mijn paspoort geldig?
Hoelang is mijn paspoort geldig?
Hoelang is mijn rijbewijs geldig?
Hoelang is tijdelijke verhuur van mijn koophuis mogelijk?
Hoelang mag ik mijn caravan op de parkeerplaats laten staan?
Hoelang moet ik wachten op een vergunning voor mijn kermisattractie?
Hoelang voor dat ik ga slopen, moet ik een melding bij de gemeente doen?
Hoeveel geluid mag ik maken bij bouwen en slopen?
Hoeveel soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?
Houdt de gemeente toezicht op verbouwingen van woningen en bedrijven?
Iemand anders neemt mijn seksbedrijf over. Wat moet ik doen?
Iemand in de buurt wil een monument slopen, daar ben ik het niet mee eens. Wat kan ik doen?
Ik ben 55 jaar en ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Ik ben afgewezen voor bijzondere bijstand, kan ik bezwaar maken?
Ik ben afgewezen voor een bijstandsuitkering, kan ik bezwaar maken?
Ik ben een tijd werkloos geweest, maar ik wil weer aan het werk. Wat kan ik doen?
Ik ben gehandicapt en ik rij niet zelf auto, kan ik dan een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?
Ik ben geslaagd voor mijn rijexamen. Hoe bewijs ik dit bij de gemeente?
Ik ben geslaagd voor mijn rijexamen. Wanneer kan ik mijn rijbewijs aanvragen?
Ik ben het niet eens dat mijn winkel niet op zondag open mag, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het aanleggen van een inrit, wat nu?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn subsidieaanvraag voor sociaal-cultureel werk, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over mijn aanvraag voor woonkostentoeslag, wat nu?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over schadevergoeding bij planschade. Wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente over schadevergoeding bij planschade. Wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de coffeeshop die bij mij in de buurt komt, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met de onbewoonbaarverklaring van mijn woning, wat kan ik doen?
Ik ben het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen, wat moet ik doen?
Ik ben het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de aanslag toeristenbelasting, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de afwijzing van mijn aanvraag voor een bedrijfsterrein, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met de beslissing over de schade die ik heb geleden door de gemeente, wat kan ik doen?
Ik ben het oneens met het contract dat de gemeente aanbiedt voor het inzamelen van bedrijfsafval, wat nu?
Ik ben iets verloren, wat moet ik doen?
Ik ben in het buitenland getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan. Waar kan ik een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen?
Ik ben in het buitenland getrouwd. Waar moet ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Ik ben jonger dan 27 jaar en werkloos, wat moet ik doen?
Ik ben minderjarig en ik wil verkeersbrigadier worden. Moet iemand toestemming geven?
Ik ben na oktober 1994 geëmigreerd, wat moet ik doen als ik terug naar Nederland verhuis?
Ik ben net arbeidsongeschikt geworden, kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Ik ben op zoek naar oude huwelijksakten, waar kan ik terecht?
Ik ben ouder dan 50 jaar en ik ben werkloos, kan ik hulp krijgen bij mijn inkomen?
Ik denk dat een bedrijf in de buurt milieuregels overtreedt, wat kan ik doen?
Ik denk dat ik een geslachtsziekte heb, waar moet ik naar toe?
Ik ga met mijn kind naar het buitenland, maar ik heb niet dezelfde achternaam. Is dat erg?
Ik ga op vakantie en heb een inenting nodig. Waar kan ik die halen?
Ik ga scheiden, wat moet ik doen?
Ik ga verbouwen, waar kan ik bouw- en sloopafval laten?
Ik ga verhuizen naar een andere gemeente. Moet ik opnieuw geheimhouding van mijn persoonsgegevens doorgeven?
Ik ga verhuizen, wat moet ik doen?
Ik ga zelf asbest verwijderen. Waar kan ik het asbest heen brengen?
Ik heb al een exploitatievergunning. Kan de gemeente toch nog een Bibob-onderzoek instellen?
Ik heb al een rijbewijs. Moet ik dan ook nog een bromfietsrijbewijs halen?
Ik heb alle vergunningen voor mijn bedrijf aangevraagd. Kan ik al contracten afsluiten met leveranciers?
Ik heb alle vergunningen voor mijn bedrijf aangevraagd. Kan ik al contracten afsluiten met leveranciers?
Ik heb als sportvereniging of - instelling geen subsidie ontvangen, wat kan ik doen?
Ik heb binnenkort geen woonadres meer. Waar kan ik mijn post ontvangen?
Ik heb buiten mijn huwelijk een kind verwekt. Kan ik dit kind erkennen?
Ik heb de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure aangevraagd, maar die is afgewezen. Hoe maak ik bezwaar?
Ik heb de ontheffing voor het betreden van een natuurgebied met voertuig of paard niet gekregen, wat nu?
Ik heb de subsidie voor activiteiten voor ouderen niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor amateurkunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb de subsidie voor beeldende kunst niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb de vergunning voor een buurthuis of kantine niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb een antireclamesticker. Krijg ik dan wel de gemeentegids in de brievenbus?
Ik heb een baby gevonden die te vondeling is gelegd, wat moet ik doen?
Ik heb een bijstandsuitkering en ik kan geen werk vinden, wat nu?
Ik heb een bijstandsuitkering en ik wil langer dan vier weken naar het buitenland, kan dat?
Ik heb een bijstandsuitkering, moet ik alle veranderingen doorgeven aan de gemeente?
Ik heb een boom die een monument is. Mag ik deze boom kappen?
Ik heb een dood dier langs de kant van de weg zien liggen, wat moet ik doen?
Ik heb een drank- en horecavergunning aangevraagd, wanneer krijg ik een reactie van de gemeente?
Ik heb een dure tandartsbehandeling nodig, wat kan ik doen?
Ik heb een gehandicapt kind, kan ik een vergoeding krijgen voor het vervoer van en naar school?
Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart en mijn aanvraag voor een passagierskaart is afgewezen, wat kan ik doen?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd, maar krijg hem niet. Kan ik bezwaar maken?
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats en ik heb een nieuwe auto gekocht. Wat moet ik doen?
Ik heb een huisdier gevonden, wat moet ik doen?
Ik heb een kind gekregen, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?
Ik heb een klacht over een medewerker van de gemeente, wat moet ik doen?
Ik heb een lesbische relatie en mijn partner is zwanger. Moet ik het kind erkennen?
Ik heb een nieuw paspoort nodig, maar ik heb geen vast adres. Wat kan ik doen?
Ik heb een oude, dode boom in de tuin. Wat moet ik doen?
Ik heb een probleem met mijn buurman over de grens tussen onze tuinen. Wat moet ik doen?
Ik heb een rondzwervend dier gevonden, wat kan ik doen?
Ik heb een uitkering en ik wil graag werkervaring opdoen bij een werkgever, kan dat?
Ik heb een uitkering en ik wil op vakantie, wat moet ik doen?
Ik heb een vergunning aangevraagd voor het slopen van een monument. Wanneer neemt de gemeente een besluit?
Ik heb een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd. Wat is de status van mijn aanvraag?
Ik heb een VOG nodig, maar ik woon in het buitenland. Hoe kan ik een VOG aanvragen?
Ik heb een zieke boom in mijn tuin. Wat moet ik doen?
Ik heb emancipatiesubsidie aangevraagd. Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente?
Ik heb erg last van het lawaai dat komt van bedrijven, wat moet ik doen?
Ik heb geen (geldig) identiteitsbewijs meer. Hoe kan ik toch stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen?
Ik heb geen gemeentegids ontvangen. Wat moet ik doen?
Ik heb geen ontheffing ontvangen voor het parkeren van een groot voertuig, wat kan ik doen?
Ik heb geen subsidie gehad van de gemeente voor mijn sportactiviteiten, wat kan ik doen?
Ik heb geen subsidie voor jeugdsport ontvangen, wat kan ik doen?
Ik heb geen vergunning gekregen voor het houden van een verkoopdemonstratie in mijn café, wat kan ik doen?
Ik heb geen vrijstelling gekregen voor het betalen van belastingen, wat kan ik doen?
Ik heb geheimhouding van mijn persoonsgegevens aangevraagd. Wanneer is dit geregeld?
Ik heb gehoord dat de lesbische partner van een zwangere vrouw automatisch ook moeder wordt. Kan ik dit ongedaan maken?
Ik heb hoge schulden, wat kan ik doen?
Ik heb langdurige fysiotherapie nodig en ik heb een laag inkomen. Wat kan ik doen?
Ik heb last van jeuk door de eikenprocessierups, wat moet ik doen?
Ik heb last van onkruid bij ons op de stoep. Waar kan ik dit doorgeven?
Ik heb last van ratten, wat kan ik doen?
Ik heb last van rupsen, wat moet ik doen?
Ik heb me aangemeld voor schuldhulpverlening. Hoe snel helpt de gemeente mij?
Ik heb met asbest gewerkt en ben nu ziek. Kan ik een tegemoetkoming krijgen?
Ik heb mijn huis of bedrijfspand gewijzigd. Heeft dit invloed op de WOZ-waarde?
Ik heb mijn nieuwe paspoort of identiteitskaart nog niet opgehaald. Kan dat nog?
Ik heb mijn rijbewijs gehaald voor een andere categorie. Hoe wordt dit bijgeschreven?
Ik heb mijn school niet afgemaakt en ik ben op zoek naar een baan. Wie kan mij daarbij helpen?
Ik heb mijn vergunning voor de kermis niet gekregen, wat kan ik doen?
Ik heb mijn verloren reisdocument teruggevonden. Mag ik deze weer gebruiken?
Ik heb niet op tijd een reactie van de gemeente gekregen, kan ik een vergoeding krijgen?
Ik heb schade door bodemonderzoek, wat kan ik doen?
Ik heb subsidie aangevraagd voor een museum. Wanneer neemt de gemeente een beslissing?
Ik heb uitgebreide bouwplannen en wil een omgevingsvergunning aanvragen, waar kan ik advies hierover krijgen?
Ik heb uitgebreide bouwplannen, is een vooroverleg voor een omgevingsvergunning verplicht?
Ik heb vragen over de opvoeding van mijn puberzoon en puberdochter, waar kan ik terecht?
Ik heb vragen over gezondheid. Waar kan ik terecht?
Ik heb wel eens gehoord over een noodpakket bij een ramp. Waar vind ik dat?
Ik heb woonkostentoeslag aangevraagd. Hoe snel hoor ik wat de beslissing van de gemeente is?
Ik huur een huis. Krijg ik een WOZ-beschikking?
Ik kan de schoolkosten van mijn kind niet betalen, wat kan ik doen?
Ik kan niet zelf koken. Is er in de gemeente een maaltijdservice?
Ik kom niet in aanmerking voor een afwijking van het bestemmingsplan, wat moet ik doen?
Ik kom niet in aanmerking voor een starterslening bij het kopen van een appartement, wat kan ik doen?
Ik krijg familie op bezoek uit het buitenland, wat moet ik doen?
Ik krijg geen gehandicaptenparkeerkaart, wat kan ik doen?
Ik krijg geen gehandicaptenparkeerkaart, wat kan ik doen?
Ik krijg geen subsidie van de gemeente voor podiumkunsten, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toegang tot persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP), wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming om een monumentale boom te kappen, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor een marktstandplaats, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor geluidsapparatuur in mijn café, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor groepskamperen in het bos, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het houden van een hardloopwedstrijd, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het organiseren van een feest, wat kan ik doen?
Ik krijg geen toestemming voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het brandveilig maken van mijn bedrijfspand, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het installeren van een alarmsysteem, wat kan ik doen?
Ik krijg geen vergunning voor het slopen van een monument, wat kan ik doen?
Ik moet bewijzen dat ik de Nederlandse nationaliteit heb, hoe doe ik dat?
Ik moet verplicht verbeteringen aan mijn huis doorvoeren, wanneer moet ik hiermee beginnen?
Ik vind de aanslag voor het ophalen van vuilnis te hoog, wat kan ik doen?
Ik wacht op de beslissing over schadevergoeding bij planschade. Hoe lang duurt het voordat ik wat hoor?
Ik weet een leuke, nieuwe straatnaam. Waar kan ik die doorgeven?
Ik wil als verkeersregelaar werken bij evenementen, mag dat zomaar?
Ik wil asbest verwijderen. Kan ik subsidie krijgen?
Ik wil asbest verwijderen, waar doe ik een melding?
Ik wil asbest verwijderen, wat moet ik doen?
Ik wil bestuurlijke informatie inzien. Kan ik alles inzien wat ik maar wil?
Ik wil bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over het plaatsen van een container, wat kan ik doen?
Ik wil bijen houden, mag dat?
Ik wil binnen mijn vereniging geld inzamelen, heb ik een vergunning nodig?
Ik wil bodemonderzoek doen in de grond van de gemeente, mag dat?
Ik wil consumentenvuurwerk opslaan, mag dat?
Ik wil de achternaam van mijn partner gebruiken. Hoe regel ik dit?
Ik wil de ceremonie voor de registratie van mijn partnerschap bespreken, waar kan ik terecht?
Ik wil de ondergrondse olietank in mijn tuin hergebruiken, kan dat?
Ik wil de sloot op mijn erf dempen, mag dat?
Ik wil een adresonderzoek aanvragen, wat heb ik hiervoor nodig?
Ik wil een ander huisnummer, kan dat?
Ik wil een andere inrit naar mijn huis aanleggen, mag dat?
Ik wil een bed and breakfast beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een bedrijf vestigen in de gemeente. Wat moet ik doen?
Ik wil een bemiddelingsbureau starten voor de verhuur van woningen en kamers, heb ik dan een vergunning nodig?
Ik wil een bijzondere begraafplaats aanleggen, mag dat?
Ik wil een boom omhakken, mag dat?
Ik wil een camping beginnen, mag dat?
Ik wil een camping beginnen. Voor welke soort camping heb ik een vergunning nodig?
Ik wil een camping beginnen. Waar vraag ik de vergunning aan?
Ik wil een camping beginnen. Wat heb ik nodig om een vergunning aan te vragen?
Ik wil een coffeeshop beginnen, mag dat?
Ik wil een demonstratie organiseren, mag dat?
Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een exotisch dier als huisdier houden, mag dat?
Ik wil een glazenwasserij beginnen, mag dat?
Ik wil een hardloopwedstrijd organiseren, wat moet ik doen?
Ik wil een horecabedrijf overnemen, wat moet ik doen?
Ik wil een huis kopen, kan ik ergens zien of er beperkingen opgelegd zijn?
Ik wil een ijskraam neerzetten, mag dat?
Ik wil een inrit aanleggen over een sloot, mag dat?
Ik wil een "kamperen bij de boer" camping beginnen. Heb ik dan ook een vergunning nodig?
Ik wil een kinderopvangvoorziening beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een monumentale boom kappen. Hoe lang heeft de gemeente om op mijn aanvraag te beslissen?
Ik wil een ontheffing aanvragen voor het parkeren van grote voertuigen, wat moet er in mijn aanvraag?
Ik wil een optocht organiseren. Heb ik een vergunning nodig?
Ik wil een oud elektrisch apparaat inleveren. Waar moet ik me aan houden?
Ik wil een overleden persoon vervoeren over de grens, wat heb ik daarvoor nodig?
Ik wil een overledene vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland, waar vraag ik de documenten aan?
Ik wil een paspoort aanvragen voor mijn kind, maar de andere ouder geeft geen toestemming. Wat kan ik doen?
Ik wil een peuterspeelzaal beginnen, wat moet ik doen?
Ik wil een riool laten aansluiten, hoe regel ik dat?
Ik wil een schadevergoeding vanwege planschade aanvragen. Wat moet ik meenemen?
Ik wil een seksclub beginnen, mag dat?
Ik wil een sloot graven, heb ik daar een vergunning voor nodig?
Ik wil een stand voor promotie plaatsen, mag dat?
Ik wil een standplaats op de markt, wat moet ik doen?
Ik wil een steiger plaatsen bij mijn huis, kan dat zomaar?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij gebruiken, kan dat?
Ik wil een stuk gemeentegrond naast mijn boerderij huren. Waar vraag ik dit aan?
Ik wil een terras bij mijn horecazaak, mag dat?
Ik wil een uithangbord met reclame aan mijn winkel hangen, mag dat?
Ik wil een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk, mag dat?
Ik wil een winkel beginnen maar het pand heeft een woonbestemming, kan ik daar wat aan doen?
Ik wil een woning splitsen in aparte zelfstandige woningen, mag dat?
Ik wil eenmalig live muziek laten horen in mijn café, mag dat?
Ik wil gebruikmaken van grond van de gemeente, kan dat?
Ik wil geld schenken aan de gemeente, kan dat?
Ik wil graag een bijdrage van de gemeente voor sportactiviteiten, kan dat?
Ik wil graag gemeentegrond bij mijn tuin voegen, mag dat?
Ik wil grafrechten laten overschrijven op mijn naam, hoe snel moet ik dat doen?
Ik wil grond afgraven, wat moet ik doen?
Ik wil iemand die in het buitenland is overleden in Nederland begraven, kan dat?
Ik wil iets organiseren op gemeentegrond. Hoe lang duurt het voor de gemeente een beslissing neemt?
Ik wil in een woonboot wonen, waar mag ik de boot aanleggen?
Ik wil in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechter, hoe doe ik dat?
Ik wil informatie van de overheid inzien. Wat moet ik vermelden bij mijn aanvraag?
Ik wil kabels en leidingen leggen in de grond, mag dat?
Ik wil kamers verhuren, mag dat?
Ik wil me inschrijven in de gemeente vanuit het buitenland, wat moet ik doen?
Ik wil mij in laten schrijven in Nederland. Waar moet ik aan voldoen?
Ik wil mijn afvalcontainer omruilen, kan dat?
Ik wil mijn afvalcontainer omruilen, kan dat?
Ik wil mijn monument restaureren, kan ik hier geld voor krijgen?
Ik wil mijn schuur slopen, wat moet ik doen?
Ik wil op de kermis staan met een attractie. Mag dat?
Ik wil op een eigen gekozen locatie trouwen, mag dat?
Ik wil overheidsinformatie inzien. Hoe lang duurt het voordat ik toegang krijg?
Ik wil persoonsgegevens verwijderen in de basisregistratie personen (BRP), kan dat?
Ik wil professioneel vuurwerk opslaan, mag dat?
Ik wil reclame maken op een voertuig, mag dat?
Ik wil 's nachts of in het weekend bouwen of slopen. Mag dat?
Ik wil spullen laden en lossen bij het winkelcentrum, kan dat?
Ik wil textiel inzamelen voor een goed doel, mag dat?
Ik wil tijdens mijn straatfeest muziek draaien, mag dat?
Ik wil toestemming voor het plaatsen van een container of steiger. Welke informatie staat in mijn aanvraag?
Ik wil vanuit mijn woning een bedrijf starten, mag dat?
Ik wil voor mijn bedrijf bepaalde persoonsgegevens opvragen uit de basisregistratie personen (BRP). Mag dat?
Ik wil vuurwerk opslaan in mijn bedrijfspand. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
Ik woon in het buitenland en wil een Nederlands paspoort aanvragen. Wat kost dat?
Ik woon in het buitenland en wil een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Hoelang duurt dat?
Ik woon in het buitenland en wil een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Hoe vraag ik dit aan?
Ik woon met meerdere mensen op 1 adres. Maakt dat uit voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?
Ik zie afval met asbest op straat liggen. Wat moet ik doen?
In welke gemeente kan ik een echtscheidingsbeschikking laten inschrijven?
Inwoners uit welke landen moeten een visum aanvragen voor een kort bezoek aan Nederland?
Is adoptie door homoseksuele paren mogelijk?
Is er een mogelijkheid dat ik niet hoef in te burgeren?
Is het mogelijk om een eigen idee of voorstel aan te kaarten bij de gemeente?
Is het mogelijk om een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen?
Is het mogelijk om mijn caravan langer voor de deur te parkeren?
Is het mogelijk om mijn levenloos geboren kind bij te schrijven in mijn trouwboekje of partnerschapsboekje?
Is het verplicht om als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te staan?
Is het verplicht om in te burgeren?
Kan de gemeente iets doen als woningen onveilig zijn?
Kan de gemeente mijn gegevens uit de basisregistratie personen geheimhouden?
Kan de gemeente mijn vergunning intrekken?
Kan een bekende, bijvoorbeeld een vriend of familielid, ons trouwen?
Kan een bekende ons trouwen of ons partnerschap sluiten?
Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?
Kan iemand anders een Verklaring Omtrent het Gedrag voor mij aanvragen?
Kan iemand anders mijn reisdocument of rijbewijs ophalen bij de gemeente?
Kan iemand opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat hij dat wil?
Kan ik afstand doen van mijn rijbewijs?
Kan ik als autobedrijf auto's buiten mijn terrein op de openbare weg plaatsen?
Kan ik als mantelzorger ondersteuning krijgen van de gemeente?
Kan ik als sportvereniging of - instelling subsidie krijgen van de gemeente?
Kan ik als vereniging een subsidie krijgen voor jeugdsport?
Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing over de subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing over de subsidie jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Kan ik bezwaar maken tegen de bouwplannen van mijn buren?
Kan ik bezwaar maken tegen een grafuitgifte?
Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?
Kan ik bezwaar maken tegen het Bibob-onderzoek?
Kan ik bij de gemeente compostvaten kopen?
Kan ik bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor mijn rollator?
Kan ik bij de gemeente terecht als ik schulden heb?
Kan ik bouwtekeningen inzien van bank- en overheidsgebouwen?
Kan ik bouwtekeningen inzien van gebouwen binnen de gemeente?
Kan ik de achternaam van mijn partner gebruiken?
Kan ik de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) inzien?
Kan ik de brandweer bellen voor het verwijderen van bijen- of wespennesten?
Kan ik de geheimhouding van mijn gegevens ook stopzetten?
Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor schade?
Kan ik de gemeentelijke belasting in meerdere termijnen betalen?
Kan ik de gemeentelijke belasting via internetbankieren betalen?
Kan ik de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen?
Kan ik de rekening van de kosten van een begrafenis of crematie naar de gemeente sturen?
Kan ik de WOZ-waarde van een ander inzien?
Kan ik een abonnement nemen op de vergaderstukken van de gemeenteraad?
Kan ik een bedrijf aan huis beginnen?
Kan ik een bedrijfspand gebruiken als woning?
Kan ik een begroting of jaarrekening van de gemeente krijgen?
Kan ik een bestemmingsplan wijzigen?
Kan ik een eigen bedrijf beginnen als ik in de bijstand zit?
Kan ik een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen?
Kan ik een graf huren op een gemeentelijke begraafplaats?
Kan ik een groenstrook van de gemeente kopen?
Kan ik een klacht indienen over de verkeersdrempels die bij mij in de straat liggen?
Kan ik een klacht indienen over overlast van verkeer in mijn wijk?
Kan ik een kopie van een afschrift of document laten waarmerken?
Kan ik een ontheffing aanvragen, zodat ik bijen kan houden?
Kan ik een overledene later herbegraven of cremeren?
Kan ik een rollator aanvragen bij de gemeente?
Kan ik een subsidie krijgen voor emancipatie?
Kan ik een subsidie krijgen voor het geven van kunstonderwijs?
Kan ik een subsidie van de gemeente krijgen voor beeldende kunst?
Kan ik een taxatieverslag van een ander huis opvragen?
Kan ik een trouwboekje krijgen, als ik mijn partnerschap laat omzetten naar huwelijk?
Kan ik een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen?
Kan ik een urn laten bijplaatsen op een begraafplaats?
Kan ik gewoon beginnen met mijn verbouwing als ik een omgevingsvergunning heb ontvangen?
Kan ik hulp krijgen van de gemeente bij de opvoeding van mijn kind?
Kan ik in aanmerking komen voor de subsidie voor lokale omroep?
Kan ik in aanmerking komen voor een bijdrage in de schoolkosten van mijn kind?
Kan ik koopsubsidie aanvragen?
Kan ik met mijn buitenlandse rijbewijs in Nederland autorijden?
Kan ik mijn buitenlandse rijbewijs inwisselen voor een Nederlands rijbewijs?
Kan ik mijn geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk?
Kan ik mijn grafrechten stoppen of overschrijven?
Kan ik mijn kind al voor de geboorte erkennen?
Kan ik mijn militair rijbewijs inwisselen voor een burgerrijbewijs?
Kan ik na adoptie gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten verwijderen?
Kan ik na een geslachtsverandering gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten verwijderen?
Kan ik nog in beroep gaan tegen het bestemmingsplan als de plannen definitief zijn?
Kan ik subsidie van de gemeente krijgen voor amateurkunst?
Kan ik suggesties geven over de inrichting van mijn woonomgeving?
Kan ik van de gemeente subsidie voor toerisme krijgen?
Kan ik vergaderstukken van de gemeenteraad inzien?
Kan ik via internet zaken regelen bij de overheid?
Kan ik voor de Gemeenteraadsverkiezingen ook stemmen in een andere gemeente?
Kan ik voor iemand anders een bewijs van in leven zijn aanvragen?
Kan ik voor mijn sportvereniging een subsidie aanvragen?
Kan ik zelf met de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente?
Kan mijn bedrijf afval aanbieden op de milieustraat?
Kan mijn bedrijf in aanmerking komen voor het predicaat Hofleverancier?
Kan mijn DigiD verlopen?
Kan mijn instelling een gebouw van de gemeente huren?
Kan mijn instelling subsidie krijgen voor volwasseneneducatie?
Kan mijn kind een vrijstelling van de leerplicht krijgen?
Kan mijn kind onder schooltijd vrij krijgen?
Kan mijn museum subsidie krijgen?
Kan mijn organisatie die zich inzet voor minderheidsgroeperingen een subsidie krijgen?
Kan mijn organisatie subsidie krijgen voor activiteiten voor ouderen?
Kan mijn organisatie voor podiumkunsten een subsidie krijgen?
Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het predicaat Koninklijk?
Komt mijn organisatie in aanmerking voor de Koninklijke Erepenning?
Kost het geld om een beroepschrift in te dienen?
Krijg ik een jaaropgave als ik een bijstandsuitkering heb?
Krijg ik een trouwboekje als ik een geregistreerd partnerschap aanga?
Krijgt de fanfare ook subsidie?
Kunnen andere mensen bezwaar maken als ik een boom wil omhakken?
Kunnen scholen een bijdrage krijgen voor nieuwbouw?
Kunnen we de achternaam van ons kind zelf kiezen?
Kunnen we in een andere gemeente trouwen dan waar we wonen?
Maakt het uit waar ik mijn geregistreerd partnerschap laat omzetten naar een huwelijk?
Mag de gemeente zomaar een Bibob-onderzoek naar mijn bedrijf doen?
Mag een verkoper in mijn café spullen verkopen?
Mag ik afval opslaan op mijn eigen bedrijfsterrein?
Mag ik alcohol schenken in de sportkantine?
Mag ik auto's en busjes buiten het terrein van mijn autobedrijf parkeren?
Mag ik de as van een overledene overal uitstrooien?
Mag ik de as van een overledene uitstrooien in een tuin?
Mag ik de as van een overledene uitstrooien in het bos?
Mag ik de as van een overledene uitstrooien in zee?
Mag ik de crematie of begrafenis van een dierbare zomaar uitstellen?
Mag ik de geboorteaangifte doen van een baby die te vondeling is gelegd?
Mag ik een container of steiger plaatsen op de stoep?
Mag ik een hobbydier houden?
Mag ik een overleden dierbare begraven op mijn eigen grond?
Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?
Mag ik een tweede paspoort of zakenpaspoort aanvragen?
Mag ik een verkoopdemonstratie houden in mijn café?
Mag ik een woning kopen of huren in een andere gemeente?
Mag ik een woning tijdelijk verhuren?
Mag ik folders uitdelen?
Mag ik grondwater oppompen?
Mag ik hoge voorwerpen bouwen onder een hoogspanningslijn?
Mag ik in mijn horecabedrijf geluidsapparatuur neerzetten?
Mag ik mijn caravan het hele jaar op de parkeerplaatsen naast mijn huis parkeren?
Mag ik mijn caravan voor de deur parkeren vlak voordat ik op vakantie ga?
Mag ik mijn rijbewijs als legitimatiebewijs gebruiken?
Mag ik op vakantie als ik een bijstandsuitkering heb?
Mag ik snuitkevers zelf bestrijden?
Mag ik vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling?
Mag ik vuurwerk verkopen?
Mag ik wilde dieren als huisdier houden?
Mag ik zelf asbest verwijderen?
Mag ik zelf weten met welke producten ik de gevel schoonmaak?
Mag mijn bedrijf een festiviteit organiseren?
Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?
Mag mijn winkel buiten de normale openingstijden geopend zijn?
Mag mijn winkel op zondag open?
Mijn aanvraag voor afwijking van het bestemmingsplan is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor bijstand voor zelfstandigen is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor de subsidie jeugdsport is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een gedoogverklaring is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats is afwezen, wat moet ik doen?
Mijn aanvraag voor een IOAW-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een IOAZ-uitkering is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een dakkapel is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een dakkapel is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor het kappen van een boom is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor het plaatsen van een uitstalling is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn aanvraag voor laden en lossen in een winkelcentrum is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn afvalcontainer is kapot, wat moet ik doen?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Aan welke voorwaarden moeten wij ons houden als we een omgevingsvergunning beperkte milieutoets willen aanvragen?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Waar moeten wij ons aan houden?
Mijn echtgenoot is niet de vader van mijn kind, wat kan ik doen?
Mijn eigen bedrijf is in tijdelijke financiële moeilijkheden, wat kan ik doen?
Mijn gehandicaptenparkeerkaart is gestolen, vermist of beschadigd. Wat moet ik doen?
Mijn hond is dood, moet ik dat melden?
Mijn hond verhuist met mij naar een andere gemeente, wat moet ik doen?
Mijn kind gaat met een familielid naar het buitenland. Kan dat?
Mijn kind zit in het laatste schooljaar, kan ik dan een vrijstelling van leerplicht aanvragen?
Mijn kind zit vanwege ons geloof op een school die ver weg is, kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Mijn kindje is levenloos geboren. Wat moet ik doen?
Mijn kindje is vlak na de geboorte overleden. Wat moet ik doen?
Mijn omgevingsvergunning is afgewezen, kan ik bezwaar maken?
Mijn ontheffingsaanvraag voor het parkeren van auto's bij mijn autobedrijf is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn organisatie voor minderheidsgroeperingen krijgt geen subsidie, wat kan ik doen?
Mijn ouders zijn slecht ter been en hebben moeite met lange stukken lopen vanaf de auto, wat kan ik doen?
Mijn pand is gesplitst in meerdere woningen, welk huisnummer heb ik nu?
Mijn pensioenfonds vraagt om een bewijs van in leven zijn. Krijg ik deze gratis?
Mijn riool is verstopt. Wie betaalt voor het ontstoppen?
Mijn school komt niet in aanmerking voor subsidie voor godsdienstles, wat kan ik doen?
Mijn subsidie aanvraag voor kunstzinnige vorming is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn subsidieaanvraag voor emancipatie is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn subsidieaanvraag voor jeugdhulpverlening is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn subsidieaanvraag voor kunstzinnige vorming is afgekeurd, wat kan ik doen?
Mijn subsidieaanvraag voor lokale omroep is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn tweede huis in Nederland wil ik als woning gebruiken. Kan dat zomaar?
Mijn vergunning is ingetrokken, wat kan ik doen?
Mijn vergunning om een camping te beginnen is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn vergunningaanvraag voor de verhuur van kamers is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn vergunningsaanvraag voor een ligplaats is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn vergunningsaanvraag voor het starten van een bordeel is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn vergunningsaanvraag voor het verkopen van producten aan de deur is afgewezen, wat kan ik doen?
Mijn verzoek tot handhaving in verband met vervuiling is afgekeurd, wat kan ik doen?
Mijn verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan is afgewezen. Kan ik bezwaar maken?
Mijn vrouwelijke partner en ik (vrouw) krijgen een kind. Welke achternaam krijgt ons kind?
Moet een adoptiekind zelf persoonsgegevens laten veranderen?
Moet ik aan de gemeente doorgeven dat ik stop met mijn horecabedrijf?
Moet ik doorgeven dat ik gebruik wil maken van gemeentegrond?
Moet ik een kind zelf verwekt hebben om het te kunnen erkennen?
Moet ik een melding doen bij de gemeente als ik in een gebouw veel mensen wil laten samen komen?
Moet ik een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als er een nieuwe leidinggevende komt werken?
Moet ik een nieuwe omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk aanvragen na een verbouwing?
Moet ik een welstandsadvies bij de gemeente aanvragen als ik wil gaan bouwen of verbouwen?
Moet ik ingeschreven staan bij de gemeente waar ik woon?
Moet ik lozingen van afvalwater vanuit mijn pleziervaartuig melden?
Moet ik mijn verhuizing naar het buitenland bij de gemeente melden?
Moet ik ook de rioolheffing betalen als ik ga verhuizen?
Moet ik ook een drank- en horecavergunning aanvragen als ik een horecazaak overneem?
Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand leeg staat?
Moet ik solliciteren als ik een IOAW-uitkering heb?
Moet ik solliciteren als ik een IOAZ-uitkering heb?
Moet ik voor het halen van mijn bromfietsrijbewijs een praktijkexamen afleggen?
Moet ik werk zoeken als ik een bijstandsuitkering heb?
Moet ik zelf aangifte doen van overlijden?
Moet ik zelf aangifte komen doen van mijn levenloos geboren kind?
Moeten we onze baby aangeven, ook al hebben we niet de Nederlandse nationaliteit?
Naar welke landen kan ik reizen met een vreemdelingenpaspoort?
Op mijn adres staan personen ingeschreven die er niet wonen, wat kan ik doen?
Op welk moment moet ik de koninklijke onderscheiding aanvragen?
Op welke locatie kan ik een winkel beginnen?
Op welke wegen strooit de gemeente bij gladheid?
Ruimt de gemeente hondenpoep op?
Strooit de gemeente bij gladheid ook op fietspaden?
Strooit de gemeente ook preventief?
Tot wanneer kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?
Tot welke persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) kan ik toegang krijgen?
Vanaf hoeveel weken zwangerschap moet ik aangifte doen van een levenloos geboren kind?
Vanaf welke leeftijd mag ik mijn bromfietsrijbewijs halen?
Vanaf welke leeftijd mag ik mijn rijbewijs gaan halen?
Veegt de gemeente straten?
Verkoopt de gemeente ook gemeentelijke gebouwen?
Vertelt de gemeente mij dat ze een Bibob-onderzoek gaan doen?
Vervangt de gemeente een kapotte of volle bladkorf?
Voor wie is eHerkenning?
Waar breng ik bouw- en sloopafval heen?
Waar dien ik een beroepschrift in?
Waar dien ik een klacht in over het onderhoud van straten en stoepen van de gemeente?
Waar doe ik een melding openbare ruimte?
Waar doe ik een melding over een verandering aan een beschermde of monumentale boom?
Waar doe ik een melding over het onderhoud van de plantsoenen in mijn buurt?
Waar geef ik door dat een lantaarnpaal in mijn straat kapot is?
Waar gooi ik batterijen weg?
Waar is de bibliotheek?
Waar is de milieustraat?
Waar is het politiebureau?
Waar is het UWV WERKbedrijf?
Waar is mijn WOZ-waarde op gebaseerd?
Waar kan ik bouwtekeningen inzien?
Waar kan ik de aanleg van een bodemwarmte-installatie melden?
Waar kan ik de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) inzien?
Waar kan ik de bijdrage voor de schoolkosten van mijn kind aanvragen?
Waar kan ik de ontheffing aanvragen om de as van een dierbare te verstrooien?
Waar kan ik doorgeven dat ik een dood dier langs de kant van de weg heb gevonden?
Waar kan ik een aanstelling tot verkeersregelaar bij evenementen aanvragen?
Waar kan ik een aanvraag indienen voor het kopen van groenstroken?
Waar kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen?
Waar kan ik een archeologische vondst melden?
Waar kan ik een bestemmingsplan inzien?
Waar kan ik een dwangsom bij niet tijdig beslissen aanvragen?
Waar kan ik een graf op de gemeentelijke begraafplaats reserveren?
Waar kan ik een klacht indienen over stankoverlast van een fabriek of bedrijf?
Waar kan ik een klacht indienen over zwerfafval in mijn straat?
Waar kan ik een klacht over de gemeente indienen?
Waar kan ik een ontheffing aanvragen om auto's te parken bij mijn autobedrijf?
Waar kan ik een overschrijving of afstandsverklaring van grafrechten regelen?
Waar kan ik een subsidie voor lokale omroepen aanvragen?
Waar kan ik een tijdelijke verhuurvergunning aanvragen?
Waar kan ik een vooroverleg voor mijn omgevingsvergunningaanvraag krijgen?
Waar kan ik gegevens over de erfgrens bekijken?
Waar kan ik geluidshinder van bedrijven melden?
Waar kan ik het gemeentelijk beperkingenregister inzien?
Waar kan ik hondenpoepzakjes krijgen?
Waar kan ik informatie krijgen over de bestrijding van rampen en ongevallen?
Waar kan ik informatie krijgen over het bevolkingsonderzoek?
Waar kan ik me inschrijven voor een koopwoning?
Waar kan ik me inschrijven voor een particuliere huurwoning?
Waar kan ik me inschrijven voor een sociale huurwoning?
Waar kan ik me inschrijven voor seniorenhuisvesting?
Waar kan ik meer informatie krijgen over het alcoholslotprogramma?
Waar kan ik meer informatie krijgen over het opvoeden van pubers?
Waar kan ik meer informatie vinden over de drank- en horecavergunning?
Waar kan ik meer informatie vinden over winkeltijden?
Waar kan ik mij aanmelden voor het inburgeringsexamen?
Waar kan ik mijn bezwaarschrift indienen?
Waar kan ik mijn burgerinitiatief indienen?
Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren?
Waar kan ik onderzoek doen naar mijn stamboom?
Waar kan ik oude kleding kwijt?
Waar kan ik overheidsstukken inzien?
Waar kan ik persoonsgegevens laten wijzigen?
Waar kan ik restjes verf weggooien?
Waar kan ik snoeiafval inleveren?
Waar kan ik terecht als ik informatie wil over een bedrijventerrein in deze gemeente?
Waar kan ik terecht als ik problemen heb met mijn rolstoel?
Waar kan ik terecht als ik schulden heb?
Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de rechten van kinderen?
Waar kan ik terecht met vragen over de opvoeding van mijn kinderen?
Waar kan ik terecht voor informatie over opvang?
Waar kan ik tijdelijk een rollator lenen?
Waar kan ik toestemming voor een bijzondere begraafplaats aanvragen?
Waar kan ik zand en aarde weggooien?
Waar kan mijn instelling de subsidie voor maatschappelijke zorg aanvragen?
Waar kan mijn instelling subsidie voor emancipatie aanvragen?
Waar krijg ik hulp bij het aflossen van mijn schulden?
Waar lever ik grofvuil in?
Waar mag ik afval storten?
Waar mag ik een vrachtwagen parkeren in mijn woonwijk?
Waar meld ik het als mijn bedrijf asbest gaat opslaan?
Waar melden we onze plannen voor een geregistreerd partnerschap?
Waar melden we onze trouwplannen als we in het buitenland wonen en in Nederland willen trouwen?
Waar moet een verkeersbrigadier aan voldoen?
Waar moet ik aan voldoen om een subsidie te krijgen voor kunstzinnige vorming?
Waar moet ik aangifte doen van mijn levenloos geboren kind?
Waar moet ik de melding voor het gebruik van een mobiele puinbreker doen?
Waar moet ik de vergunning voor het verhuren van kamers aanvragen?
Waar moet ik een evenementenvergunning aanvragen?
Waar moet ik een melding doen als ik wil slopen?
Waar moet ik melden dat ik een gebouw wil gebruiken om veel mensen samen te laten komen?
Waar moet ik melden dat ik een recreatiebedrijf begin of overneem?
Waar moet ik opletten bij het aanvragen van een subsidie voor podiumkunsten?
Waar moet mijn bedrijf een milieumelding indienen?
Waar regel ik een omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Waar vind ik de prijzen voor gemeentelijke diensten?
Waar vind ik een bladkorf?
Waar vind ik meer informatie over het gemeentearchief?
Waar vind ik meer informatie over het vinden van een baan zonder een diploma?
Waar vind ik meer informatie over verpleeghuizen en verzorgingshuizen?
Waar vraag ik als sportvereniging of -instelling een subsidie aan?
Waar vraag ik bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen aan?
Waar vraag ik bijzondere bijstand aan?
Waar vraag ik de bijdrage voor sportieve of culturele activiteiten van mijn kind aan?
Waar vraag ik de gemeentelijke subsidie voor toerisme aan?
Waar vraag ik de Nederlandse nationaliteit aan via de naturalisatieprocedure?
Waar vraag ik de ontheffing voor het vervoeren van een grote lading aan?
Waar vraag ik de schadevergoeding na bodemonderzoek aan?
Waar vraag ik de vergunning aan voor het houden van een verkoopdemonstratie in mijn horecabedrijf?
Waar vraag ik de vergunning voor deelname aan de kermis aan?
Waar vraag ik een aansluiting aan op het riool?
Waar vraag ik een adresonderzoek aan?
Waar vraag ik een bijdrage voor sociaal-cultureel werk aan?
Waar vraag ik een bouwblok aan?
Waar vraag ik een briefadres aan?
Waar vraag ik een bromfietsrijbewijs aan?
Waar vraag ik een DigiD aan?
Waar vraag ik een draaiorgelvergunning aan?
Waar vraag ik een Eigen Verklaring aan?
Waar vraag ik een gedoogverklaring aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan?
Waar vraag ik een gehandicaptenparkeerplaats aan?
Waar vraag ik een geluidsontheffing aan voor bouw- en sloopwerkzaamheden?
Waar vraag ik een huisnummer aan?
Waar vraag ik een IOAW-uitkering aan?
Waar vraag ik een IOAZ-uitkering aan?
Waar vraag ik een lintje aan voor iemand?
Waar vraag ik een nieuwe of andere afvalcontainer aan?
Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?
Waar vraag ik een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan?
Waar vraag ik een ontheffing aan voor het laden en lossen in een autovrije zone?
Waar vraag ik een ontheffing voor het lang parkeren van mijn caravan aan?
Waar vraag ik een ontheffing voor het parkeren van een groot voertuig aan?
Waar vraag ik een standplaatsvergunning aan?
Waar vraag ik een subsidie aan voor activiteiten voor ouderen?
Waar vraag ik een subsidie aan voor een maatschappelijke instelling?
Waar vraag ik een subsidie aan voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Waar vraag ik een subsidie aan voor kunstzinnige vorming?
Waar vraag ik een subsidie voor jeugdsport aan?
Waar vraag ik een subsidie voor sportactiviteiten aan?
Waar vraag ik een taxatieverslag aan?
Waar vraag ik een terrasvergunning aan?
Waar vraag ik een toepassingsvergunning aan?
Waar vraag ik een trouwambtenaar voor 1 dag aan?
Waar vraag ik een vergunning aan voor een buurthuis of kantine?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het leggen van kabels en leidingen?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het leggen van kabels en leidingen?
Waar vraag ik een vergunning aan voor het plaatsen van geluidsapparatuur?
Waar vraag ik een vergunning om een boom te kappen aan?
Waar vraag ik een vergunning om resten van een gekapte, zieke boom te vervoeren of vernietigen?
Waar vraag ik een vergunning voor een inrit over water aan?
Waar vraag ik een vergunning voor een marktstandplaats aan?
Waar vraag ik een vergunning voor het afgraven van grond aan?
Waar vraag ik een vergunning voor het splitsen van een woning aan?
Waar vraag ik een verklaring aan om te kunnen trouwen in het buitenland?
Waar vraag ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan aan?
Waar vraag ik een vluchtelingenpaspoort aan?
Waar vraag ik een voedselpakket aan?
Waar vraag ik een vreemdelingenpaspoort aan?
Waar vraag ik een watervergunning aan?
Waar vraag ik een wijziging van een bestemmingsplan aan?
Waar vraag ik een Wmo-voorziening aan?
Waar vraag ik het bewijs van Nederlanderschap aan?
Waar vraag ik het drank- en horecaverlof aan?
Waar vraag ik het predicaat Koninklijk aan?
Waar vraag ik kwijtschelding van belasting aan?
Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?
Waar vraag ik leerlingenvervoer aan?
Waar vraag ik ontheffing aan voor het betreden van een natuurgebied met voertuig of paard?
Waar vraag ik ouderlijk gezag aan?
Waar vraag ik schadevergoeding vanwege planschade aan?
Waar vraag ik subsidie aan voor beeldende kunst?
Waar vraag ik subsidie voor amateurkunst aan?
Waar vraag ik subsidie voor podiumkunsten aan?
Waar vraag ik subsidie voor volwasseneneducatie aan?
Waar vraag ik toegang aan tot persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)?
Waar vraag ik toestemming aan voor een container of steiger bij mijn huis?
Waar vraag ik toestemming om reclamefolders uit te delen?
Waar vraag ik toestemming voor het inzamelen van textiel?
Waar vraag ik toestemming voor het parkeren van een voertuig met reclame?
Waar vraag ik toestemming voor het plaatsen van een uitstalling bij mijn winkel?
Waar vraag ik woonkostentoeslag aan?
Waar vraagt mijn organisatie de subsidie voor minderheidsgroeperingen aan?
Waaraan moet de vergunningsaanvraag voor het splitsen van een woning voldoen?
Waaraan moet mijn organisatie voldoen om een minderheden subsidie te krijgen?
Waarom bestrijdt de gemeente het onkruid zonder chemische middelen?
Waarom bestrijdt de gemeente het onkruid zonder chemische middelen?
Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?
Waarom moet ik melden dat ik wil slopen?
Waarom strooit de gemeente niet bij mij in de straat?
Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?
Waarvoor plaatst de gemeente bladkorven?
Wanneer beslist de gemeente over de vergunning voor het organiseren van een hardloopwedstrijd?
Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor het laden en lossen in een autovrije zone?
Wanneer beslist de gemeente over mijn aanvraag voor het plaatsen van een uitstalling?
Wanneer beslist de gemeente over mijn subsidieaanvraag voor amateurkunst?
Wanneer beslist de gemeente over mijn subsidieaanvraag voor jeugdsport?
Wanneer beslist de gemeente over mijn vergunning aanvraag voor een verkoopdemonstratie in mijn café?
Wanneer beslist de gemeente over mijn vergunningsaanvraag voor het splitsen van een woning?
Wanneer beslist de gemeente over mijn vrijstelling voor het betalen van belastingen?
Wanneer beslist de gemeente over subsidieaanvraag voor beeldende kunst?
Wanneer gaat de gemeente iets doen met mijn verzoek om handhaving in verband met verontreiniging?
Wanneer heb ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig?
Wanneer heb ik een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita nodig?
Wanneer heb ik een bouw- en grondverklaring nodig?
Wanneer heb ik een drank- en horecavergunning nodig?
Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?
Wanneer heb ik een garantstelling nodig?
Wanneer heb ik een legalisatie van mijn handtekening nodig?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?
Wanneer heb ik een particuliere logiesverstrekking nodig?
Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het aanleggen van een inrit?
Wanneer heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?
Wanneer heb ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring nodig?
Wanneer heb ik een welstandsadvies nodig?
Wanneer heb ik een zakenpaspoort of tweede paspoort nodig?
Wanneer heb ik geen recht op een dwangsom van de gemeente?
Wanneer heeft mijn bedrijf een omgevingsvergunning voor het milieu nodig?
Wanneer hoef ik geen toeristenbelasting te betalen?
Wanneer hoor ik of ik de gehandicaptenparkeerkaart voor het besturen van een auto krijg?
Wanneer hoor ik of ik de vergunning krijg voor het starten van een camping?
Wanneer hoor ik of ik een bijstandsuitkering krijg?
Wanneer hoor ik of ik een omgevingsvergunning voor het verbouwen van mijn huis krijg?
Wanneer hoor ik of ik een standplaats krijg op de markt?
Wanneer hoor ik of ik toestemming krijg voor het langer open blijven van mijn winkel?
Wanneer hoor ik of mijn kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer naar school?
Wanneer hoor ik of mijn vereniging in aanmerking komt voor de subsidie voor kunstzinnige vorming?
Wanneer hoort mijn school of het de vergunning voor brandveilig gebruik krijgt voor het schoolgebouw?
Wanneer ik een overledene begraven?
Wanneer is de naturalisatieceremonie?
Wanneer is het koopzondag?
Wanneer is mijn echtscheiding een feit?
Wanneer kan de gemeente een vergunning voor het kappen van een monumentale boom weigeren?
Wanneer kan de gemeente mij helpen met het vinden van een baan?
Wanneer kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen krijgen?
Wanneer kan ik een bijdrage krijgen voor sportieve of culturele activiteiten van mijn kind?
Wanneer kan ik een geregistreerd partnerschap aangaan?
Wanneer kan ik een geregistreerd partnerschap aangaan?
Wanneer kan ik een subsidie krijgen voor beeldende kunst?
Wanneer kan ik een Verklaring omtrent het gedrag krijgen?
Wanneer kan ik een vluchtelingenpaspoort aanvragen?
Wanneer kan ik een voorschot op mijn bijstandsuitkering krijgen?
Wanneer kan ik het bewijs van Nederlanderschap aanvragen?
Wanneer kan ik informatie van de gemeente hergebruiken?
Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?
Wanneer kan ik mijn tweede paspoort ophalen?
Wanneer kan ik vaststelling van het vaderschap aanvragen?
Wanneer kan ik verkeersregelaar bij evenementen worden?
Wanneer kom ik in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de naturalisatieprocedure?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de optieprocedure als ik Nederlander wil worden?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage in de schoolkosten?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een briefadres?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een subsidie voor amateurkunst?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een toepassingsvergunning?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een Valyspas?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergunning voor het splitsen van een woning?
Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van belasting?
Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van planschade?
Wanneer kom ik voor bijzondere bijstand in aanmerking?
Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lintje?
Wanneer krijg ik antwoord of ik bodemonderzoek mag laten uitvoeren?
Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats?
Wanneer krijg ik bericht over mijn subsidieaanvraag voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Wanneer krijg ik bijzondere bijstand als lening?
Wanneer krijg ik de uitslag op mijn ontheffingsaanvraag voor het parkeren van auto's bij mijn autobedrijf?
Wanneer krijg ik een antwoord op mijn subsidieaanvraag voor sociaal-cultureel werk?
Wanneer krijg ik een beslissing over mijn vergunningaanvraag voor geluidsapparatuur in mijn café?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het kappen van een boom?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het maken van een inrit?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor mijn monument?
Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningsaanvraag voor het tijdelijk verhuren van een appartement?
Wanneer krijg ik een toestemming op mijn aanvraag voor een passagierskaart (GPK)?
Wanneer krijg ik het besluit op mijn vergunningaanvraag voor kamerverhuur?
Wanneer krijg ik het vakantiegeld van mijn bijstandsuitkering?
Wanneer krijg ik subsidie voor volwasseneneducatie?
Wanneer krijg ik te horen dat mijn naamgebruik is aangepast?
Wanneer krijg ik te horen of de subsidie voor lokale omroep wordt toegekend?
Wanneer krijg ik te horen of de wijziging van het bestemmingsplan wordt goedgekeurd?
Wanneer krijg ik te horen of ik een kermis mag organiseren in de stad?
Wanneer krijg ik te horen of ik een vergunning krijg voor het runnen van een kantine?
Wanneer krijg ik te horen of ik een vergunning krijg voor het runnen van een kantine?
Wanneer krijg ik te horen of ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand?
Wanneer krijg ik te horen of ik mijn auto met reclame op de weg mag parkeren?
Wanneer krijg ik te horen of ik reclamefolders mag uitdelen op straat?
Wanneer krijg ik te horen of ik toestemming krijg voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats?
Wanneer krijg ik te horen of mijn vereniging in aanmerking komt voor de emancipatie subsidie?
Wanneer krijg ik te maken met Bibob?
Wanneer krijg ik te maken met de welstandscommissie?
Wanneer krijg ik toestemming voor het starten van een seksclub?
Wanneer krijg ik toestemming voor het tijdelijk verhuren van mijn woning?
Wanneer krijgt mijn instelling de gehandicaptenparkeerkaart voor het gezamenlijk vervoeren van gehandicapten?
Wanneer krijgt mijn organisatie de uitslag te horen op de aanvraag voor een bijdrage voor ouderen?
Wanneer krijgt mijn organisatie voor minderheidsgroeperingen bericht over de subsidieaanvraag?
Wanneer mag ik een gebouw ook als woning gebruiken?
Wanneer mag ik een uitstalling plaatsen?
Wanneer mag ik het gemeentearchief inzien?
Wanneer mag ik mijn huis tijdelijk verhuren?
Wanneer mag ik vuurwerk afsteken?
Wanneer mag mijn bedrijf water op het oppervlaktewater lozen?
Wanneer moet ik bodemonderzoek laten doen?
Wanneer moet ik de verzorging van een pleegkind melden?
Wanneer moet ik een een vergunning aanvragen voor de verhuur van kamers?
Wanneer moet ik een omgevingsvergunning voor het slopen aanvragen?
Wanneer moet ik een ontheffing aanvragen voor het parkeren van grote voertuigen?
Wanneer moet ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom?
Wanneer moet ik het lozen van afvalwater melden?
Wanneer moet ik mijn verhuizing doorgeven?
Wanneer moet ik mijn verhuizing naar het buitenland bij de gemeente melden?
Wanneer moet ik plankosten aan de gemeente betalen?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over de vergunning voor het leggen van kabels en leidingen?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over mijn subsidieaanvraag als sportvereniging of -instelling?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over mijn subsidieaanvraag voor een maatschappelijke instelling?
Wanneer neemt de gemeente een beslissing over mijn subsidieaanvraag voor podiumkunsten?
Wanneer ontvang ik nieuws over mijn subsidieaanvraag voor activiteiten voor ouderen?
Wanneer snoeit en veegt de gemeente in mijn buurt?
Wanneer verliest een meerderjarige de Nederlandse nationaliteit?
Wanneer verliest een minderjarige de Nederlandse nationaliteit?
Wanneer vindt de uitreiking van het besluit van Nederlanderschap plaats?
Wanneer wordt het afval opgehaald?
Wanneer wordt mijn Nederlanderschap ingetrokken?
Wanneer zijn de winkels open?
Wat doet de gemeente aan het groen in mijn buurt?
Wat doet de gemeente bij bodemverontreiniging?
Wat doet de gemeente bij gladheid door bevriezing, sneeuw en ijzel?
Wat doet een inspecteur bouw- en woningtoezicht?
Wat gebeurt er als ik het inburgeringsexamen niet haal?
Wat gebeurt er als ik zonder vergunning met een draaiorgel muziek op straat maak?
Wat heb ik nodig als ik een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvraag?
Wat heb ik nodig als ik een omgevingsvergunning voor het slopen wil aanvragen?
Wat heb ik nodig als ik mijn sloop wil melden?
Wat heb ik nodig bij de aanvraag van het bewijs van Nederlanderschap?
Wat heb ik nodig bij het aanvragen van een afvalcontainer?
Wat heb ik nodig bij mijn vergunningaanvraag voor een woning- en kamerbemiddelingsbureau?
Wat heb ik nodig om aangesteld te worden tot verkeersregelaar bij evenementen?
Wat heb ik nodig om een Koninklijke Erepenning aan te vragen?
Wat heb ik nodig om een overleden persoon vanuit het buitenland naar Nederland te vervoeren?
Wat heb ik nodig om het predicaat Koninklijk aan te vragen?
Wat heb ik nodig voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk?
Wat heb ik nodig voor de subsidieaanvraag voor bouwprojecten op herstructureringslocaties?
Wat heb ik nodig voor het inschrijven van een echtscheidingsbeschikking?
Wat heeft de gemeente van mij nodig als ik iemand wil voordragen voor een lintje?
Wat houdt de naturalisatieceremonie in?
Wat is adoptie?
Wat is afvalstoffenheffing?
Wat is afvalstoffenheffing?
Wat is asbest?
Wat is baatbelasting?
Wat is bedrijfsinterne milieuzorg?
Wat is bijzondere bijstand?
Wat is 'categoriale' bijstand?
Wat is de blauwe zone?
Wat is de geldigheidsduur van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerk?
Wat is de Koninklijke Erepenning?
Wat is de milieustraat?
Wat is de naturalisatieprocedure?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur?
Wat is DigiD?
Wat is een aanvullende inkomensvoorziening ouderen?
Wat is een afwijking van het bestemmingsplan?
Wat is een antireclamesticker?
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een bestuurderskaart?
Wat is een bewijs van Nederlanderschap?
Wat is een bijstandsuitkering?
Wat is een bijzondere begraafplaats?
Wat is een bodemwarmte-installatie?
Wat is een bouw- en grondverklaring?
Wat is een bouwblok?
Wat is een briefadres?
Wat is een burgerinitiatief?
Wat is een drank- en horecavergunning?
Wat is een garantstelling?
Wat is een grondexploitatieovereenkomst?
Wat is een herintreder?
Wat is een IOAW-uitkering?
Wat is een IOAZ-uitkering?
Wat is een koninklijke onderscheiding?
Wat is een marktvergunning?
Wat is een milieumelding?
Wat is een milieuzone?
Wat is een omgevingsvergunning?
Wat is een onbewoonbaarverklaring?
Wat is een participatieplaats?
Wat is een particuliere logiesverstrekking?
Wat is een passagierskaart?
Wat is een reinigingsheffing?
Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?
Wat is een seksbedrijf?
Wat is een Starterslening?
Wat is een taxatieverslag?
Wat is een terrasvergunning?
Wat is een tijdelijk huisverbod?
Wat is een tijdelijke parkeervergunning?
Wat is een Valyspas?
Wat is een veiligheidsregio?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Wat is een vluchtelingenpaspoort?
Wat is een voltooiingsverklaring?
Wat is een voorbereidingsbesluit?
Wat is een vreemdelingenpaspoort?
Wat is een welstandsadvies?
Wat is een zakenpaspoort?
Wat is eHerkenning?
Wat is emigratie?
Wat is hergebruik van overheidsinformatie?
Wat is het adres en telefoonnummer van de gemeente?
Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
Wat is het gemeentelijk beperkingenregister?
Wat is het predicaat Hofleverancier?
Wat is het predicaat Koninklijk?
Wat is het verschil tussen een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita?
Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?
Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering en een IOAW-uitkering?
Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?
Wat is huishoudelijk afval?
Wat is huurtoeslag?
Wat is klein chemisch afval?
Wat is kwijtschelding van belasting?
Wat is leenbijstand?
Wat is leerlingenvervoer?
Wat is leerplicht?
Wat is naturalisatie?
Wat is planschade?
Wat is rioolheffing?
Wat is toeristenbelasting?
Wat is voorkeursrecht van de gemeente?
Wat is Wmo?
Wat is WOZ?
Wat kan ik doen als een gebied geen bouwbestemming heeft, maar ik daar wel een woning wil bouwen?
Wat kan ik doen als ik geen onderdak heb?
Wat kan ik doen als ik geen reclame meer wil in mijn brievenbus?
Wat kan ik doen als mijn bezwaarschrift is afgewezen?
Wat kan ik doen als mijn vergunning is afgewezen?
Wat kan ik vinden in het gemeentearchief?
Wat kost de legalisatie van een handtekening?
Wat kost een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand?
Wat kost een afstandsverklaring of overschrijving van grafrechten?
Wat kost een antireclamesticker?
Wat kost een 'bewijs van in leven zijn'?
Wat kost een briefadres?
Wat kost een bromfietsrijbewijs?
Wat kost een bromfietsrijbewijs?
Wat kost een compostvat?
Wat kost een draaiorgelvergunning?
Wat kost een drank- en horecavergunning?
Wat kost een eigen verklaring?
Wat kost een evenementenvergunning?
Wat kost een garantstelling of particuliere logiesverstrekking?
Wat kost een gedoogverklaring voor een coffeeshop?
Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders?
Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers?
Wat kost een groenstrook van de gemeente?
Wat kost een melding over een beschermde of monumentale boom?
Wat kost een melding voor het gebruiken van gebouwen?
Wat kost een omgevingsvergunning?
Wat kost een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van bouwwerken?
Wat kost een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sloot of een weg?
Wat kost een omgevingsvergunning voor het milieu?
Wat kost een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame?
Wat kost een ontheffing voor het houden van bijen?
Wat kost een parkeervergunning?
Wat kost een paspoort of identiteitskaart?
Wat kost een rijbewijs?
Wat kost een standplaats op de markt?
Wat kost een standplaatsvergunning?
Wat kost een tijdelijke parkeervergunning?
Wat kost een vergunning om een camping te beginnen?
Wat kost een vergunning om op de kermis te staan?
Wat kost een vergunning voor een inrit?
Wat kost een vergunning voor een seksbedrijf?
Wat kost een vergunning voor het bouwen?
Wat kost een vergunning voor het omhakken van bomen?
Wat kost een vergunning voor het plaatsen van geluidsapparatuur?
Wat kost een vergunning voor het verkoop aan de deur?
Wat kost een verklaring om te kunnen trouwen in het buitenland?
Wat kost een verklaring omtrent het gedrag?
Wat kost een vluchtelingenpaspoort?
Wat kost een vreemdelingenpaspoort?
Wat kost een welstandsadvies?
Wat kost een zakenpaspoort?
Wat kost een zakenpaspoort of tweede paspoort?
Wat kost het doorgeven van een verhuizing?
Wat kost het geheimhouden van mijn gegevens uit de basisregistratie personen?
Wat kost het inschrijven van een echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand?
Wat kost het inzien van het gemeentelijk beperkingenregister?
Wat kost het om iemand voor een lintje voor te dragen?
Wat kost het om mijn emigratie te melden?
Wat kost het om Nederlander te worden?
Wat kost het om onze trouwplannen te melden?
Wat kost het om schadevergoeding bij planschade aan te vragen?
Wat kost het om te trouwen?
Wat kost het opnieuw inschrijven in Nederland?
Wat kost het wegbrengen van bouw- en sloopafval naar de milieustraat?
Wat moet er in de melding voor het gebruik van een mobiele puinbreker staan?
Wat moet er in mijn beroepschrift staan?
Wat moet er in mijn voorstel voor mijn burgerinitiatief staan?
Wat moet ik als meemoeder meenemen om een kind te erkennen?
Wat moet ik doen als het alarm afgaat?
Wat moet ik doen als het riool verstopt is?
Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belasting niet kan betalen?
Wat moet ik doen als ik mijn tweede huis als woning wil gaan gebruiken?
Wat moet ik doen als ik niet in aanmerking kom voor kwijtschelding van de gemeentebelasting?
Wat moet ik doen als mijn grond vervuild is?
Wat moet ik doen als mijn woning onbewoonbaar is verklaard?
Wat moet ik doen als mijn ziektekostenverzekering de tandartskosten niet vergoedt?
Wat moet ik doen bij huiselijk geweld?
Wat moet ik doen met een ondergrondse olietank in mijn tuin?
Wat moet ik doen met een rondzwervend dier?
Wat moet ik doen om een bijdrage te krijgen voor sportactiviteiten?
Wat moet ik doen om mijn huis aan te laten sluiten op de riolering?
Wat moet ik doorgeven aan de gemeente als ik een horecabedrijf ga beginnen?
Wat moet ik inleveren als ik een melding over een beschermde of monumentale boom wil doen?
Wat moet ik meenemen als ik een betalingsregeling wil aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik een verhuizing kom aangeven?
Wat moet ik meenemen als ik een zakenpaspoort kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen als ik het gemeentearchief wil inzien?
Wat moet ik meenemen als ik me vanuit het buitenland opnieuw wil inschrijven in Nederland?
Wat moet ik meenemen als ik mijn bromfietsrijbewijs kom aanvragen?
Wat moet ik meenemen bij het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort?
Wat moet ik meenemen voor de optieprocedure?
Wat moet ik meesturen als ik een drank- en horecavergunning wil aanvragen?
Wat moet ik meesturen als ik een kwijtschelding voor belasting wil aanvragen?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning voor het milieu wil aanvragen?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning wil aanvragen voor mijn bouw- of verbouwproject?
Wat moet ik meesturen als ik een schadeclaim indien bij de gemeente?
Wat moet ik meesturen als ik een vergunning wil aanvragen voor het kappen van een boom?
Wat moet ik meesturen als ik mijn voornaam wil wijzigen?
Wat moet ik meesturen voor het aanvragen van een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Wat moet ik melden bij de gemeente als ik asbest wil verwijderen?
Wat moet ik opgeven bij een ontheffingsaanvraag voor het parkeren van auto's bij mijn autobedrijf?
Wat moet ik opsturen als ik een aanvraag wil doen voor het kopen van groenstroken?
Wat moet ik opsturen als ik een vergunning wil aanvragen voor het plaatsen van geluidsapparatuur?
Wat moet ik opsturen voor de registratie van mijn kinderopvangvoorziening?
Wat moet in de vergunningsaanvraag voor het houden van een verkoopdemonstratie in mijn horecabedrijf staan?
Wat moet in mijn aanvraag voor een ontheffing voor laden en lossen staan?
Wat zijn bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen?
Wat zijn de kosten van de omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk?
Wat zijn de openingstijden van de gemeente?
Wat zijn de vergunningen of aanbestedingen waarvoor de gemeente een Bibob-onderzoek kan laten doen?
Wat zijn de verschillende rijbewijzen?
Wat zijn de voorwaarden bij het aanvragen van een subsidie voor jeugdsport?
Wat zijn de voorwaarden om woonkostentoeslag aan te vragen?
Wat zijn de voorwaarden voor een geluidsontheffing voor bouw- en sloopwerkzaamheden?
Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie voor een sportvereniging of -instelling?
Wat zijn kadastrale gegevens?
We hebben een kind gekregen. Hoe doen we aangifte van de geboorte?
We willen een geregistreerd partnerschap aangaan. Kunnen we zelf beslissen over de invulling van de ceremonie?
Welk afval kan ik naar de milieustraat brengen?
Welk afval mag in de grijze container?
Welke achternaam krijgt een levenloos geboren kind?
Welke documenten kan ik met DigiD aanvragen?
Welke eisen gelden er voor brandveilig gebruik van gebouwen?
Welke gegevens heb ik nodig als ik een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame wil aanvragen?
Welke gegevens heb ik nodig als ik een terrasvergunning wil aanvragen?
Welke gegevens heb ik nodig als ik een vergunning voor verkoop aan de deur wil aanvragen?
Welke gegevens heb ik nodig als mijn instelling een gemeentelijk pand wil gebruiken?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een milieumelding wil doen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een standplaatsvergunning wil aanvragen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een vergunning voor een inrit wil aanvragen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een verzoek tot afwijking van een bestemmingsplan wil aanvragen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik een wijziging van het bestemmingsplan wil aanvragen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik leerlingenvervoer wil aanvragen?
Welke gegevens heeft de gemeente nodig als ik mij wil inschrijven op een kermis?
Welke gegevens heeft de gemeente van mij nodig bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats?
Welke gegevens heeft de gemeente van mij nodig voor een kredietaanvraag?
Welke gegevens heeft de gemeente van ons nodig voor een verklaring om te trouwen in het buitenland?
Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een ontheffing wil aanvragen voor het parkeren van mijn caravan?
Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een welstandsadvies wil?
Welke gegevens moet ik doorgeven als ik een Wmo-voorziening wil aanvragen?
Welke gegevens moet ik doorgeven als ik fraude met een uitkering wil melden?
Welke gegevens moet ik doorgeven bij het aanvragen van woonkostentoeslag?
Welke gegevens moet ik in mijn bezwaarschrift zetten?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een draaiorgelvergunning aanvraag?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders aanvraag?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aan wil vragen?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een marktvergunning wil aanvragen?
Welke gegevens moet ik opsturen als ik een vergunning voor een seksbedrijf wil aanvragen?
Welke gegevens moet ik opsturen voor een ontheffing voor het houden van bijen?
Welke gegevens moeten in mijn melding staan als ik naar het buitenland verhuis?
Welke landen mag ik bezoeken met mijn Nederlandse identiteitskaart?
Welke regels zijn er voor een coffeeshop?
Welke vergunningen heb ik nodig als ik een bedrijf of winkel wil beginnen?
Welke vergunningen heb ik nodig als ik een horecabedrijf wil beginnen?
Welke voorwaarden zijn verbonden aan een terrasvergunning?
Welke voorwaarden zitten aan een standplaatsvergunning?
Wie bepaalt of degene die ik voorgedragen heb, een lintje krijgt?
Wie betaalt afvalstoffenheffing?
Wie betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest?
Wie betaalt toeristenbelasting?
Wie betalen reinigingsrechten?
Wie gaat er over het groenbeheer?
Wie is verantwoordelijk voor het riool?
Wie kan mijn bedrijfsafval inzamelen?
Wie kan mijn verhuizing naar het buitenland melden?
Wie kan subsidie aanvragen voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk?
Wie mag een aanvraag doen voor informatie van de overheid?
Wie moet ik bellen voor ongediertebestrijding?
Wie mogen informatie uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen?
Wie verstrekt de Starterslening?
Wij gaan samenwonen. Moeten we dit doorgeven aan de gemeente?
Wij gaan trouwen, wat moeten we daarvoor doen?
Wij hebben een kind gekregen. Binnen hoeveel dagen moeten we het kind aangeven?
Wij hebben een kind gekregen. Wie mag ons kind komen aangeven?
Wij willen een geregistreerd partnerschap aangaan, wat moeten we daarvoor doen?
Wij willen lampjes ophangen op straat. Mag dat?
Wij willen trouwen in het buitenland. Moeten we daar iets voor regelen?
Wij willen trouwen in het buitenland, zijn er voorwaarden om een verklaring van de gemeente te krijgen?
Wij wonen in het buitenland maar willen in Nederland trouwen, kan dat?
Wij wonen in het buitenland. Mogen wij in Nederland trouwen?
Wij zijn getrouwd in het buitenland, moeten we dat in Nederland ook ergens doorgeven?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Waar registreer ik ons huwelijk?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Wat kost het om ons huwelijk te registreren in Nederland?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Wat zijn de voorwaarden om ons huwelijk te registreren?
Wij zijn getrouwd in het buitenland. Welke gegevens heeft de gemeente nodig voor de registratie?
Worden mijn gegevens uit de basisregistratie personen aan andere instanties gegeven?
Zamelt de gemeente afval in?
Zamelt de gemeente afval in van bedrijven?
Zamelt de gemeente afval in van bedrijven?
Zijn er extra kosten als mijn rijbewijs is gestolen/vermist?
Zijn er feesten waarop meer geluid gemaakt mag worden dan normaal?
Zijn er kosten verbonden aan de aangifte van mijn kind?
Zijn er kosten verbonden aan de erkenning van een kind?
Zijn er kosten verbonden aan een tijdelijke verhuurvergunning?
Zijn er parkeergarages in de gemeente?
Zijn er regels voor de uitgifte van bedrijfsterreinen?
Zijn er subsidies voor lokale radio en televisie omroepen?
Zijn er voorwaarden verbonden aan een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een kind uit het buitenland?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het adopteren van een Nederlands kind?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het kopen van groenstroken?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het verbouwen van mijn huis?
Zijn er voorwaarden wat er in een reclamefolder mag staan?
Zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol drinken?

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand