De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Beschrijving

De gemeente verschaft zelf al actief op allerlei manieren informatie over haar beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website, persberichten en bekendmakingen. Wilt u meer of andere informatie van de gemeente dan er openbaar is gemaakt, dan kunt u een verzoek om informatie indienen. Dat verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Uitzonderingen

De volgende stukken verstrekt de gemeente niet:

  • documenten die over de staatsveiligheid gaan
  • documenten waardoor de koning en regering in gevaar kunnen komen
  • documenten waarin vertrouwelijke verstrekte gegevens van bedrijven staan
  • documenten waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

De gemeente kan om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • financiële belangen van de gemeente.

 

Aanvragen

U kunt uw informatieverzoek schriftelijk (of mondeling indienen). U kunt uw verzoek niet per e-mail indienen.

Benodigde gegevens

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. U geeft in uw verzoek wel aan:

  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
  • om welke documenten het u gaat
  • op welke manier u de informatie wilt krijgen: kopieën, inzien, uittreksel of inlichtingen.

U ontvangt binnen 4 weken na het ontvangen van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Kosten

De kosten voor het kopiëren zijn per pagina € 0,35 (tarief 2015).

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Wetgeving

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand