De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Beschrijving

Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Gemeentes zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de gemeente een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

Aanvragen

Let op:

Iedereen kan een verzoek om hergebruik van informatie indienen. De gemeente moet dit verzoek toewijzen, behalve als het gaat om:

  • informatie die niet openbaar is op grond van de wet
  • informatie waarvan anderen dan de gemeente de rechten hebben (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep)
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • informatie die openbare persoonsgegevens bevat die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen)
  • informatie van andere culturele instellingen dan musea en bibliotheken
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten

Om hergebruik van overheidsinformatie aan te vragen, geeft u door:

  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen. Bij voorkeur worden open standaarden en formaten gebruikt.

Let op:

De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen. Als met het verzoek wordt ingestemd, stuurt de gemeente de informatie zo snel mogelijk naar u toe

Kosten

Kosten zijn niet van toepassing of niet gespecificeerd.

Meer informatie

Dien uw verzoek in bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw verzoek. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als u een spoedeisend belang heeft. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Handleiding Wet hergebruik overheidsinformatie
Dataportaal van de overheid

Wetgeving

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand