De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Verhuizen

Beschrijving Aanvragen Kosten Meer informatie Beschrijving ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verhuizen

Beschrijving

Als u verhuist naar of binnen Hoogezand-Sappemeer dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot maximaal 4 weken voor en uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Is de verhuizing langer geleden? Dan wordt de datum waarop u de verhuizing door heeft gegeven de verhuisdatum.

Uit het buitenland
Als u in het buitenland woont en naar Hoogezand-Sappemeer wilt verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente. Belangrijk is dat u al eerder in Nederland heeft gewoond en dat u na oktober 1994 naar het buitenland bent geëmigreerd. (Hervestiging vanuit het buitenland) Maak hiervoor een meteen digitaal een afspraak met de gemeente of telefonisch via 0598-373645. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken of heeft u nog niet eerder in Nederlands gewoond? Dan gaat het bij u om een Eerste inschrijving in Nederland.

Naar een andere gemeente of naar het buitenland
Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Wanneer u naar het buitenland verhuist, dan moet u aan de gemeente doorgeven dat u gaat emigreren.

Inwoning
Als u bij iemand gaat inwonen, moet u toestemming hebben van de hoofdbewoner.

Afvalcontainers tijdens de verhuizing
Onder het tabblad Meer informatie leest u hoe het gaat met de afvalcontainer(s) en de huisvuilpas.

 

Aanvragen

Een verhuizing naar of binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer kunt u direct online doorgeven. U logt in via DigiD. Uw persoonsgegevens worden automatisch ingevuld. Als u samenwoont met een partner (gehuwd of geregistreerd partnerschap) of kinderen, worden hun gegevens getoond. Als zij met u mee verhuizen, kunt u dat meteen doorgeven.

U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven met het Aangifteformulier verhuizing (tabblad Meer informatie) of persoonlijk aan de balie. Maak daarvoor eerst een afspraak.

Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner. In het online verhuisformulier vragen we u de naam, het soort legitimatiebewijs en het nummer van dat legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Benodigde documenten

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw huurcontract (alleen bij kamerbewoning)

 

 

Let op:

De termijn voor het doorgeven van een verhuizing is:

  • 4 weken voor de verhuizing, tot
  • 5 dagen na de verhuizing

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Meer informatie

Grijze afvalcontainer: Op de datum van de verhuizing wordt de chip in de oude container geblokkeerd. Dit houdt in dat wij vanaf deze datum uw container niet meer legen. Voor het nieuwe adres geldt ook de datum van verhuizing. Op die datum wordt de chip in de container van uw nieuwe adres geactiveerd en kunt u uw container op de vaste inzameldag ter leging aanbieden. De voor het adres geldende inzameldagen vindt u op www.mijnafvalwijzer.nl

Als u nog niet, of niet meer, op een adres bent ingeschreven in de gemeente, worden de afvalcontainers niet geleegd. De gemeente heeft de registratiechips dan geblokkeerd. Toch kan het voorkomen dat u niet ingeschreven bent bij de gemeente, maar wel gebruik wil maken van de afvalcontainers. Met het formulier Formulier niet ingeschreven wel container laten legen-activeren container kunt u een verzoek indienen om de chips te activeren, zodat u de afvalcontainer(s) kan gebruiken.

Huisvuilpas: Op de datum van de verhuizing wordt de oude huisvuilpas geblokkeerd. Dit houdt in dat u vanaf deze datum geen storting meer kunt doen met de huisvuilpas behorend bij uw oude adres. Voor het nieuwe adres geldt ook de datum van verhuizing. Op die datum kan de hoofdbewoner een afspraak maken om de huisvuilpas voor het nieuwe adres af te halen bij de afdeling Publiekszaken. Neem uw legitimatiebewijs mee. De pas is de dag na het afhalen actief en klaar voor gebruik.

Wilt u nog gebruik maken van de ondergrondse container als u er niet meer/nog niet woont? Vul dan het formulier in dat u in het gemeentehuis kunt krijgen en vraag een nieuwe huisvuilpas aan.

 

Formulieren

Wetgeving

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand