De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Referendumverordening

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil de burgers zoveel mogelijk betrekken bij het tot stand komen van beleid. Als instrument hiervoor is gekozen voor de mogelijkheid van een raadgevend referendum. Hieronder...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Referendumverordening

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil de burgers zoveel mogelijk betrekken bij het tot stand komen van beleid. Als instrument hiervoor is gekozen voor de mogelijkheid van een raadgevend referendum. Hieronder vindt u meer informatie over het aanvragen van een referendum.

Wat is een raadgevend referendum?

Een referendum is een volkstemming waarbij de kiesgerechtigden zich uitspreken over een concept-besluit van de gemeenteraad. Dit kan gebeuren op initiatief van de raad zelf. In dat geval is sprake van een raadplegend referendum. Daarnaast kan de burger een verzoek indienen tot het houden van een referendum. Men spreekt dan van een raadgevend referendum.

Hoe kunt u een referendum aanvragen?

Uiterlijk 1 week voor de behandeling van het onderwerp in de besluitvormende raadsvergadering kunt u een inleidend verzoek tot het houden van een referendum over het betreffende onderwerp schriftelijk indien bij de gemeenteraad. U kunt uw verzoek sturen ter attentie van de gemeenteraad, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Op de raadsite vindt u de agenda voor de raadsvergaderingen onder het kopje bestuur en organisatie.

De raad neemt vervolgens een besluit over het inleidend verzoek. Als de raad het verzoek heeft ingewilligd, dan heeft u vanaf dat moment 6 weken de tijd om een definitief verzoek tot het houden van het referendum in te dienen. Dit verzoek moet ondersteund worden door ten minste 3% van het aantal kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

We gebruiken hiervoor de Handtekeningenlijst raadgevend referendum (pdf). De lijst wordt ter ondertekening bij de balie op het gemeentehuis gelegd. Voor het plaatsen van de handtekening dient de kiesgerechtigde zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand