De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

College van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester en de wethouders hebben elk een...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

College van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester en de wethouders hebben elk een portefeuille met onderwerpen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

De portefeuilleverdeling is voor het laatst gewijzigd op 07-10-2016.

 
deJonge-Peter70px Naam: Peter de Jonge
Functie: Burgemeester
   
Telefoon: 0598 - 37 36 69
E-mail: pm.dejonge@hoogezand-sappemeer.nl
Portefeuille:
 • Openbare Orde en veiligheid (politie, brandweer en crisismanagement)
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Algemene- en juridische zaken
 • Kabinetszaken
 • Herindeling
 • Eems Dollard Regio
 • Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
 • Coördinatie dossier bodemdaling en gaswinning

U kunt hier doorklikken naar overzichten van de nevenfuncties van burgemeester en wethouders:

 
Wethouder Peter Verschuren

Naam:

Peter Verschuren
Functie: Wethouder
Partij: SP
Adres:  
   
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: p.verschuren@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

 • Participatie, inclusief deel decentralisatie
 • Minimabeleid
 • Werk en Inkomen op weg naar Uitvoeringsorganisatie
 • Re-integratie / BWR op weg naar Uitvoeringsorganisatie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • WMO / Decentralisatie AWBZ
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Jeugdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Gopal)
 • Welzijn en Zorg
 • Stichting Kwartier en Welzijn / Noordermaat
 • Ouderenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Mantelzorg
 • Minderheden
 • Gehandicaptenbeleid
 • Verslavingszorg
 • Andere sturing sociaal domein (coördinerend portefeuillehouder)
 • Wijk- en buurtbeheer
 • Sociale teams
 • Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing
 
José_van_Schie

Naam:

José van Schie
Functie: Wethouder
Partij: PvdA
Adres:  
   
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: jcm.vanschie@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

 • Toerisme en recreatie
 • Volkshuisvesting
 • Woningbouwprojecten
 • Herstructurering, coördinerend wethouder Gorecht-west
 • Coördinatie Stadscentrum
 • Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningverlening en handhaving (ODG) (exclusief Drank- en Horecawet)
 • Geur en Geluid (in relatie tot RO en ODG)
 • Sport
 • Personeel en Organisatie

Metscher-Marco70px

Naam:

Marco Metscher
Functie: Wethouder
Partij: ChristenUnie
Adres:  
   
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: m.metscher@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

 • Facilitair (gebouwen, DIV bodes en repro) inclusief Automatisering
 • Nieuwbouw Huis voor Cultuur en Bestuur
 • Maatschappelijk vastgoed (coördinerend portefeuillehouder)
 • Informatisering
 • Financiën
 • Belastingen
 • Grondbeleid
 • Beheer Openbare Ruimte / speelplaatsen
 • Verkeer en vervoer
 • Dienstverlening
Drenth-Erik70px

Naam:

Erik Drenth
Functie: Wethouder
Partij: CDA
Adres:  
   
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: e.drenth@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

 • Economische Zaken (inclusief ambassadeursrol)
 • Onderwijs
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Plattelandsbeleid / Kleine kernen
 • Regiovisie
 • Deregulering
 • Warenmarkt
Oetra.Gopal

Naam:

Oetra Gopal

Functie: Wethouder
Partij: Groen Links
Adres: Buitensingel 111
  9611 DC Sappemeer
Telefoon: 0598 - 37 36 66
E-mail: j.gopal@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

 • Kunst, Cultuur en monumenten
 • Bibliotheek
 • Media
 • Reiniging, Afval, Composteerterrein
 • Milieu, Energie en duurzaamheid
 • Waterketen
 • Jeugdzorg, inclusief jeugdbeleid
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Jeugdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Verschuren)
 • OGGZ
 • Maatschappelijke opvang
 • Aanpak Huiselijk geweld
 • Emancipatie en ontwikkelingssamenwerking

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand