De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bodembeheer

Is de bodem waarop ik woon veilig om op te wonen? Moet ik bodemonderzoek doen? Is er al bodemonderzoek uitgevoerd? De gemeente kan u daarover informeren en zonodig doorverwijzen. Ook als het gaat om Bodemdaling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bodembeheer

Is de bodem waarop ik woon veilig om op te wonen? Moet ik bodemonderzoek doen? Is er al bodemonderzoek uitgevoerd? De gemeente kan u daarover informeren en zonodig doorverwijzen. Ook als het gaat om Bodemdaling en aardbevingen.

Beleidstukken bodembeheer

Nota Bodemtaken

Wat doet de gemeente aan bodembeheer? Dat staat beschreven in de Nota gemeentelijke Bodemtaken. In het jaarverslag bodem 2013 (pdf) staat welke werkzaamheden de gemeente het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

Bodembeheerplan en meldplicht

Het Bodembeheerplan Hoogezand-Sappemeer beschrijft hoe de gemeente toeziet op verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie, en welke regels er gelden en hoe de meldplicht is ingevuld. Particulieren hebben geen meldplicht.

Bodemkwaliteitskaarten

De afgelopen jaren zijn veel bodemgegevens verzameld door de gemeenten in de Provincie Groningen. Deze bodemgegevens zijn verwerkt tot Bodemkwaliteitskaarten. Deze kaarten geven aan welke bodemkwaliteit u per deelgebied kunt verwachten.

Bodemdaling en aardbevingen

Hoogezand-Sappemeer ligt in een bodemdalingsgebied als gevolg van aardgaswinning en zoutwinning. 

 

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand