De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer bestaat uit zeven afdelingen, twee werkmaatschappijen en een griffie. Boven deze afdelingen staat de Directie. De organisatie als geheel wordt...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer bestaat uit zeven afdelingen, twee werkmaatschappijen en een griffie. Boven deze afdelingen staat de Directie. De organisatie als geheel wordt geleid door het Managementteam.

Directie/Gemeentesecretaris

De directie is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Aan het hoofd van de organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De secretaris staat het college van B&W en de burgemeester terzijde bij de uitoefening van hun taken. Deze functie wordt ingevuld door de heer Jasper Vos. Hij is waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur en is bereikbaar via het secretariaat (0598) 37 36 69.

Managementteam (MT) 

Het managementteam wordt gevormd door de afdelingsmanagers en dragen onder voorzitterschap van de directie zorg voor een eenduidige en integrale uitvoering van taken in de organisatie. Tevens adviseert het managementteam de directie over te nemen besluiten.

Concerncontrol

Concerncontrol toetst de rechtmatigheid en doelmatigheid van het gemeentelijk handelen. De afdeling wordt geleid de heer Jan Minnaard. Hij is bereikbaar onder het nummer (0598) 37 36 38.

Facilitair

De afdeling Facilitair richt zich op het ondersteunen van de ambtelijke organisatie. Het taakveld omvat onder meer: gebouwenbeheer, automatisering, documentaire informatievoorziening (DIV) en de repro. Waarnemend manager van deze afdeling is mevrouw Petra Koopmans. Zij is bereikbaar via haar secretariaat (0598) 37 37 67.

Bedrijfsbureau

Het Bedrijfsbureau ondersteunt en adviseert de ambtelijke organisatie in haar bedrijfsvoering op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, communcatie en juridische aangelegenheden. Manager van de afdeling Bedrijfsbureau is Petra Koopmans. Zij is bereikbaar via zijn secretariaat (0598) 37 36 09.

Beleid Ontwikkeling Programma's (BOP)

Manager van de afdeling BOP is Rudolf Kramer. Hij is bereikbaar via (0598) 37 38 95.

Publiekszaken

Veel medewerkers die rechtstreeks contact hebben met inwoners en bedrijven komen in deze afdeling samen. De afdeling Publiekszaken omvat onder andere het Klant Contact Centrum, het loket WWZ/WMO, belastingen en het historisch archief. Manager van de afdeling is mevrouw Karla Greven. Zij is bereikbaar via haar secretariaat (0598) 37 38 46.

Griffie 

De griffie heeft een bijzondere positie in de ambtelijke organisatie. Zij valt niet onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris, maar is direct verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De griffie ondersteunt de gemeenteraad onder meer bij haar (vergader)taken en kan namens de gemeenteraad bepaalde taken doorgeven aan de ambtelijke organisatie. De griffier is mevrouw Carin Bodewes.

Het Kielzog Theater / Kunstcentrum en Sportcentrum De Kalkwijck

Het Kielzog en de Kalkwijck opereren binnen de gemeentelijke organisatie als zelfstandige organisatieonderdelen onder leiding van de werkmaatschappijdirecteur mevrouw Yolanda Mergler. Meer informatie over Het Kielzog vindt u op hun website: www.kielzog.nl. Voor meer informatie over sportcentrum De Kalkwijck kunt u terecht op: www.dekalkwijck.nl.

Organogram gemeentelijke organisatie 

Onderstaand treft u het organogram van de gemeente Hoogezand-Sappemeer aan:

Organogram gemeente Hoogezand-Sappemeer (pdf)

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand