De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Adviesraden en commissies

Algemene commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften Adviseert de gemeenteraad, B&W en de burgemeester over bezwaarschriften en beroepschriften. Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Adviesraden en commissies

Algemene commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften

Adviseert de gemeenteraad, B&W en de burgemeester over bezwaarschriften en beroepschriften.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel 0598-373737.

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Sociale Voorzieningen

Adviseert B&W over ingediende bezwaarschriften over sociale voorzieningen, zoals de Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Gemeentelijke Kredietbank en Jeugdzorg.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel 0598-373737.

Commissie Straatnaamgeving

Adviseert het gemeentebestuur over straatnaamgeving.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel 0598-373737.

Libau welstands- en monumentenzorg

Adviseert over welstand van bouwplannen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Libau, tel 050-3126545.

Monumentencommissie

Adviseert gemeentebestuur over de toepassing van de Monumentenwet en –verordening.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel 0598-373737.

Ombudscommissie

Deze externe onafhankelijke commissie onderzoekt schriftelijke klachten over gedraging van gemeentelijke bestuursorganen en ambtenaren. De ombudscommissie behandelt klachten pas nadat deze eerst bij de gemeente ter attentie van het college van B&W zijn ingediend en behandeld.

Voor informatie kunt u via algemeen@ombudscommissie-hs-s.nl contact opnemen.

Ouderenraad

De Ouderenraad Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het het college van B&W over het ouderenbeleid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar oplossingen voor zaken, die van belang zijn voor het welzijn van ouderen. Maar ook worden adviezen gegeven hoe om te gaan met bepaalde regelingen voor ouderen in de gemeente.

De Ouderenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden, verschillende multiculturele groeperingen en personen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van ouderen.

De Ouderenraad vergadert een maal per maand, met uitzondering van de zomer, en af en toe worden vergaderingen ingelast wanneer er bepaalde zaken spelen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Ouderenraad, de heer Bert Kolk, tel 0598-321731 of de secretaris de heer Henk Haze, tel 0598-324606.

Wmo- / Wwb-adviesraad

Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en Jeugd.

Voor informatie kunt u via wmowwbadviesraad@hoogezand-sappemeer.nl contact opnemen.

 

 

 

 

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand