De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Werkzaamheden winkelstraat Sappemeer: wat doen we wanneer?

Om de overlast tijdens de werkzaamheden in de winkelstraat Sappemeer te beperken, hebben we ervoor gekozen om de werkzaamheden in fases uit te voeren. Sommige werkzaamheden zijn gereed. Andere...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Werkzaamheden winkelstraat Sappemeer: wat doen we wanneer?

Om de overlast tijdens de werkzaamheden in de winkelstraat Sappemeer te beperken, hebben we ervoor gekozen om de werkzaamheden in fases uit te voeren. Sommige werkzaamheden zijn gereed. Andere zaken moeten nog worden uitgevoerd of afgerond. We verwachten dat we de meeste werkzaamheden eind september af hebben kunnen ronden. De groenwerkzaamheden worden uitgevoerd als het plantseizoen weer start.

Op het verzoek tot een bewonersbijeenkomst of een evaluatiemoment, komen we zo spoedig mogelijk terug. De contactpersoon voor dit project is rond 15 september terug van vakantie. 

Het herstructureringsplan is een plan op verzoek van de winkeliersvereniging. De winkeliersvereniging heeft het plan gecommuniceerd met de belanghebbenden, zoals aanwonenden. De gemeente heeft advies gegeven bij de ontwikkeling en het ontwerpen van het plan.

Planning / vervolg

Hieronder per onderwerp een overzicht van de stand van zaken, de oplossing en wanneer wat gebeurt:

  • De fietsenrekken bij de dagopvang plaatsen we in de loop van september terug.
  • De scherpe stoeprand/bocht is bekend. We hebben nieuw materiaal besteld en herstellen de bocht zo snel mogelijk (nog in september).
  • Het terugplaatsen van prullenbakken, bankjes en fietsenrekken wordt momenteel bekeken. Wat hebben ze echt een functie en moeten ze teruggeplaatst worden en waar kunnen ze wegblijven? Hierover volgt nog een gesprek tussen winkeliers(vereniging) en de gemeente.
  • Er ontbreken geen voetgangers oversteekplaatsen, we creëren nog een extra voetgangers oversteekplaats bij de Jumbo.
  • De onveilig ervaren situatie voor overstekende voetgangers is van tijdelijke aard. Op verzoek van de winkeliers is de groenstrook aan de zuidkant van de Noorderstraat doorgetrokken. Dit heeft gevolgen voor het voetpad, deze gaat nu niet meer rechtstreeks van A naar B, maar bevat slingers. We verwachten dat het ook te maken heeft met het wennen aan de nieuwe situatie en voetgangers gebruik zullen gaan maken van de zebrapaden en de voetgangers oversteekplaats met verkeerslichten.
  • De bushalte in de oversteekplaats voor fietsers is in behandeling bij de stedenbouwkundige. Het is niet duidelijk wanneer de oplossing bekent is.
  • De aanplant van bomen en aanleg van de andere groenvoorzieningen in het gebied worden in het najaar uitgevoerd, omdat beplanting nu te weinig groeikansen heeft.
  • Het slecht onderhouden gazon is een tijdelijke situatie. Na ontvangst van meldingen over stuifzand is er tijdelijk ingezaaid. De grond moet nog verder inzakken, vandaar de huidige verzakkingen. Dit najaar wordt de groenstrook uitgevlakt en ingezaaid met een definitief grasmengsel.

Meer informatie

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag rechtstreeks, zodat we concreet kunnen antwoorden en/of handelen. Gevaarlijke situaties horen wij natuurlijk graag zo snel mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Muurman via 0598-425555 of lmuurman@slochteren.nl.

 

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand