De website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt gebruik van cookies - Meer informatie over cookies

Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
T: 0598 37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

College van B&W

Zoekresultaten

Wordt geladen...

College van B&W

B&W2014480px

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester en de wethouders hebben elk een portefeuille met onderwerpen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

deJonge-Peter70px Naam: Peter de Jonge
Functie: Burgemeester
Telefoon: 0598 - 37 36 69
E-mail: pm.dejonge@hoogezand-sappemeer.nl
Portefeuille:

· Openbare Orde en veiligheid (politie, brandweer en crisismanagement)
· Integraal veiligheidsbeleid
· Communicatie
· Algemene- en juridische zaken
· Kabinetszaken
· Herindeling
· Eems Dollard Regio
· Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet

Verschuren-Peter70px

Naam:

Peter Verschuren
Functie: Wethouder
Partij: SP
Adres:
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: p.verschuren@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

· Participatie, inclusief deel decentralisatie
· Minimabeleid
· Werk en Inkomen op weg naar Uitvoeringsorganisatie
· Re-integratie / BWR op weg naar Uitvoeringsorganisatie
· Arbeidsmarktbeleid
· WMO / Decentralisatie AWBZ
· bestuurlijk aanspreekpunt Jeugdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Gopal)
· Welzijn en Zorg
· Stichting Kwartier en Welzijn / Noordermaat
· Ouderenbeleid
· Vrijwilligersbeleid
· Mantelzorg
· Minderheden
· Gehandicaptenbeleid
· Verslavingszorg
· Andere sturing sociaal domein
· Wijk- en buurtbeheer
· Sociale teams
· Maatschappelijk vastgoed
· Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing
Lindeman-Ger70px

Naam:

Ger Lindeman

Functie: Wethouder
Partij: PvdA
Adres: De Visserstraat 28
9602 XX Hoogezand
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: jg.lindeman@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

· Toerisme en recreatie
· Volkshuisvesting
· Woningbouwprojecten
· Herstructurering, coördinerend wethouder Gorecht-west
· Coördinatie Stadscentrum
· Ruimtelijke Ordening
· Vergunning verlening en handhaving (ODG) (exclusief Drank- en Horecawet)
· Sport

Metscher-Marco70px

Naam:

Marco Metscher
Functie: Wethouder
Partij: ChristenUnie
Adres:
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: m.metscher@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

· Facilitair (gebouwen, DIV bodes en repro) inclusief Automatisering
· Nieuwbouw Huis voor Cultuur en Bestuur
· Informatisering
· Personeel en Organisatie
· Financiën
· Belastingen
· Grondbeleid
· Beheer Openbare Ruimte / speelplaatsen
· Verkeer en vervoer
· Dienstverlening
Drenth-Erik70px

Naam:

Erik Drenth
Functie: Wethouder
Partij: CDA
Adres:
Telefoon: 0598 -37 36 66
E-mail: e.drenth@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

· Economische Zaken (inclusief ambassadeursrol)
· Onderwijs
· Peuterspeelzaalwerk
· Plattelandsbeleid / Kleine kernen
· Regiovisie
· Deregulering
Gopal-Oetra70px

Naam:

Oetra Gopal

Functie: Wethouder
Partij: Groen Links
Adres: Buitensingel 111
9611 DC Sappemeer
Telefoon: 0598 - 37 36 66
E-mail: j.gopal@hoogezand-sappemeer.nl

Portefeuille:

· Kunst, Cultuur en monumenten
· Bibliotheek
· Media.
· Reiniging, Afval, Composteerterrein
· Milieu, Energie en duurzaamheid
· Waterketen
· Jeugdzorg, inclusief jeugdbeleid
· bestuurlijk aanspreekpunt Jeugdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Verschuren)
· OGGZ
· Maatschappelijke opvang
· Aanpak Huiselijk geweld
· Emancipatie en ontwikkelingssamenwerking
Wiertz-Frank70px Naam: Frank Wiertz
Functie: Gemeentesecretaris
Telefoon: 0598 - 37 36 69
E-mail: fjg.wiertz@hoogezand-sappemeer.nl

Taken:

- eindverantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie

- adviseur van het college van burgemeester en wethouders

U kunt hier doorklikken naar overzichten van de nevenfuncties van burgemeester en wethouders:

Openingstijden en contact

Openingstijden

T: 0598-37 37 37
E: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Let op! Dit e-mail adres kunt u niet gebruiken om Wob-verzoeken in te dienen. Voor enkele andere aanvragen, bijvoorbeeld van subsidies, vindt u elders op de website bij welke e-mailadressen u terecht kunt. Dit e-mailadres is alleen bestemd voor algemene vragen.

Bezoekadres
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
 Postadres
 Postbus 75
 9600 AB Hoogezand